از چه روشی برای ارزیابی کارجویان استفاده کنیم؟

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایِ همیشگیِ مدیران عالی، انتخاب بهترین کارکنان از میان کارجویانی است که در فرآیند کارمندیابی جذب سازمان شده‌اند. انتخاب نادرست و وارد کردن فرد نادرست به سازمان، تبعات منفی بسیار زیادی را برای سازمان به دنبال خواهد داشت. بنابراین، استفاده از روش‌های معتبر برای اطمینان از روایی انتخاب درست بسیار حائز اهمیت است.

مدیران منابع انسانی به عنوان شرکای راهبردی سازمان‌ها با شناسایی و استفاده از معتبرترین روش‌های ارزیابی و انتخاب کارجویان باید تلاش کنند تا در رفع این دغدغه مدیران عالی نقش‌آفرینی اثربخشی داشته باشند. روش‌ها و ابزارهای زیادی برای ارزیابی و انتخاب کارجویان در ادبیات و عمل مدیریت منابع انسانی پیشنهاد شده است. با این وجود، همه این روش‌ها و ابزارهای ارزیابی و انتخاب به یک اندازه معتبر نیستند. استفِن پیلبیم و مارجوری کوربریج در سال ۲۰۰۶ و در کتاب خود با عنوان «People Resourcing: Contemporary HRM in Practice» به بررسی و مقایسه قابلیت اعتبار هر کدام از روش‌های انتخاب بر اساس مقایسه ضریب همبستگی میان هر روشِ مشخص با عملکرد شغلی پرداخته‌اند. ضریب همبستگی ۱ بیانگر پیش‌بینی کامل عملکرد شغلی با روش انتخاب مورد نظر است، ضریب همبستگی ۰٫۵، بیانگر این است که با احتمال ۵۰ درصد روش انتخاب مورد نظر می‌تواند عملکرد شغلی را پیش‌بینی کند و ضریب همبستگی ۰، بیانگر عدم رابطه بین عملکرد شغلی و روش انتخاب مورد نظر است و از فقدان قدرت پیش‌بینی عملکرد شغلی آن روش انتخاب حکایت دارد. نتایج این بررسی در جدول ذیل نشان داده شده است که می‌تواند مدیران منابع انسانی را در انتخاب روش ارزیابی درست در فرآیند انتخاب کمک کند.

روش‌‌های انتخاب ضریب همبستگی
۱
۰٫۹
۰٫۸
مراکز ارزیابی برای توسعه و بالندگی، مصاحبه‌های ساخت‌یافته ۰٫۷
آزمون‌های توانایی شامل استدلال کلامی و عددی ۰٫۶
نمونه کاری ۰٫۵
مراکز ارزیابی برای عملکرد شغلی، اطلاعات زندگی‌نامه­ای، ارزیابی شخصیت ۰٫۴
مصاحبه‌­های ساخت‌نیافته ۰٫۳
۰٫۲
مراجع، علایق، سال­‌های تجربه کاری ۰٫۱
خط‌­شناسی، طالع‌بینی، سن و سال ۰

قابلیت اعتبار یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که مدیران منابع انسانی می‌توانند بر اساس آن روش انتخاب مناسب را برای ارزیابی کارجویان مدنظر قرار دهند. بدیهی است که عواملی نظیر زمان، هزینه، ماهیت و اهمیت شغل، امکانات سازمان، ویژگی‌های کارجو و …. از دیگر معیارهای انتخاب روش مناسب برای ارزیابی کارجویان و بالا بردن احتمال انتخاب فرد درست برای پست خالی در سازمان هستند.

Pilbeam, S. and Corbridge, M. (2006). People Resourcing Contemporary HRM in Practice: 10th ed. Printed Prentice Hall: London

با «اچ آر یار» همراه باشید. 

در نقل مطالب امانت‌دار باشیم. 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236