مدیران خوب هر روز ۳ کار مهم می‌کنند!

اغلب مدیران به‌ندرت می‌توانند آنچه که برای یک روز کاریِ خود برنامه‌ریزی کرده‌اند را بتوانند تمام و کمال انجام دهند. آن‌ها اغلب زمان کاریِ خود را به حل مسائل پیش‌بینی نشده و اطمینان از اینکه کارها به خوبی انجام می‌شود، اختصاص می‌دهند. با این وجود سه کار اساسی و حیاتی وجود دارد که هر مدیری باید روزانه انجام دهند. این سه کارِ مهم عبارت‌اند از؛ اعتمادسازی، تیم‌سازی و شبکه‌سازی.

ککک

این سه کار، به مثابه کارهای مجزا و جدایِ از هم نیستند که بتوان آن‌ها را در یک لیست قرار داد. مدیران می‌توانند این سه کار را به روش‌های مختلف و محول کردن کارها به افراد شرکت، ارزیابی عملکرد آن‌ها و راهنمایی اعضای تیم انجام دهند.

مدیران باید با پرسیدن سؤال، ارائه پیشنهادها و توجه کردن به کارکنان، به اعتمادسازی در میان اعضای شرکت خود بپردازند.

مدیران وقتی از مسائل و انتقادها برای یادآوریِ ارزش‌ها و اهداف تیمی استفاده می‌کنند، در واقع مشغول تیم‌سازی هستند. همچنین تشریح تصمیم‌هایی متخذه برای اعضای تیم، اهمیت آن‌هار رابرای اعضای تیم مشخص می‌کند و به نوعی به تیم‌سازی و ایجاد انسجام تیمی کمک می‌کند.

یکی دیگر از کارهای اساسی هر مدیر، شبکه‌سازی است. مدیران با ایجاد یکپارچگی میان فعالیت‌های روزمره و مشارکت دادن سایر مدیران و رهبرانِ شرکت در انجام آن‌ها، ایجاد ارتباطات اثربخش با گروه‌های خارج از شرکت، و تشویق سایر اعضای تیم به انجام همین کارها، به شبکه‌سازی و توسعه شبکه حرفه‌ای خود می‌پردازند.

بنابراین، اعتمادسازی، تیم‌سازی و شبکه‌سازی سه کار مهمی است که مدیران عصرِ حاضر باید برای تحکیم موفقیت خود انجام دهند.

 

مأخذ: http://www.harvardbusiness.org/

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo