تعارض را با شناخت دلایل آن مدیریت کنید

همه ما تعارض را در محیط کار تجربه کرده‌ایم. در شرایط تضاد و تعارض اغلب ما در احساسات مختلف غرق می‌شویم و معمولاً یکی از این دو کار را انجام می‌دهیم:

 

یا به طور کلی تعارض را نادیده می‌گیریم و یا شروع به مقابله کردن با فردی که با او تعارض داریم می‌کنیم

اما بدانید که هیچ یک از این دو کار، روش صحیح و درست برخورد با این مسئله نیست!

بهترین کار آن است که به دنبال ریشه‌های ایجاد این تعارض بروید. تعارض و تضاد دارای چهار نوع اصلی است:

تعارض رابطه‌ای (عدم‌توافق بین فردی)،

تعارض وظیفه‌ای (عدم‌توافق بر وظایف و اهدافی که وجود دارد)،

تعارض فرآیندی (عدم‌توافق روی ابزار یا فرآیند دستیابی به اهداف) و

تعارض وضعیتی (عدم‌توافق درباره جایگاه و موقعیت افراد در شرکت یا تیم). 

مسلما هر کدام از این تعارضات راه حل خودشان را دارند. فکر کردن درباره انواع دسته‌های تعارض شما را در تشخیص اینکه واقعاً چه چیزی منجر به تعارض شده است کمک می‌کند. به عبارت دیگر وقتی شما بدانید که دلیل ایجاد مسئله چیست، به شکل اثربخش‌تری می‌توانید آن را حل‌و‌فصل کنید. 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

reza1441reza1441
kakpat7175kakpat7175
wrjjosettewrjjosette
paulinaarnett5paulinaarnett5
blainechanter1blainechanter1
changklinger762changklinger762
patnka734846patnka734846
bebewindham9557bebewindham9557
maximilianpattesmaximilianpattes
raymondrennen4raymondrennen4