تغییرات را رهبری کنید: خلق سازمان آموزش پذیر

سازمان آموزش پذیر سازمانی است که می تواند “دانایی” خلق تغییر مثبت را ایجاد کند و به کار برد. مدت هاست این سوال که چگونه باید سازمان هایی را ایجاد و رهبری کرد که درآن‌ها آموزش به طور پیوسته جریان دارد، ذهن بسیاری از مدیران را مشغول کرده است.

رهبری تغییر

مشکل روش های قدیمی مدیریت این فرض است که جهان و تمام ماوقع درون آن قابل پیش بینی است و اگر بتوانید الگویی به اندازه کافی بزرگ و پیچیده بسازید می توانید هر نتیجه ای را پیش بینی کنید. این روش فقط یک مشکل دارد: “جهان قابل پیش بینی نیست”. جهان هرج و مرج بزرگی است. امروز ممکن است نکته ای درست به نظر برسد و با اولین موج تغییر فردا نادرست محسوب شود. تنها واقعیت قابل پیش بینی این است که دنیا تغییر می کند و بعد باز هم تغییر می کند.

تصور سازمان آموزش پذیر بر این فرض استوار است که سازمان ها لاجرم درگیر دگرگونی می شوند و مدیران باید منتظر نامنتظره ها باشند. به این ترتیب مدیران سازمان‌های آموزش پذیر از اتفاق های غیر منتظره استقبال می کنند، چرا که آنها فرصت ها را در نظر می گیرند نه مشکل. سازمان های آموزش پذیر بر خلاف سازمان های ایستایی که به شدت سلسله مراتبی هستند، انعطاف پذیرند و کمتر از سازمان های سنتی سلسله مراتبی هستند.

این ساختار به مدیران توانایی می دهد تا به جای فقط واکنش نسبت به تغییرات، تغییرات را رهبری کنند.

برای طراحی یک سازمان آموزش پذیر چه باید بکنید:

  • تشویق صراحت و گفتن حقیقت در کارمندان. بیرون کردن ترس اولین گام ایجاد سازمان آموزش پذیر است.
  • پافشاری بر کار گروهی برای جلوگیری از اتکا به فرد در مواجهه با تغییرات.
  • ایجاد ابزارهای مفید برای افزایش سرعت و دقت در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز.
  • توجه به رفتاری که تشویق می شود. فراموش نکنید که هرچه را تشویق کنید همان را دریافت می کنید.
  • ترویج تصمیمات مستدل تا تصمیمات احساسی و قضاوتی صرف.
  • تشویق به امتحان راه های جدید در سازمان.
  • نشر و تسهیم دانش را بین کارکنان ترویج کنید.

 

اقباس از: مدیریت به زبان آدمیزاد، نلیون و اکونومی، ترجمه بذله و انوری، انتشارات هیرمند

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo