چگونه تیم کاری تشکیل دهیم؟

از اهمیت و موفقیت تیم ها در این روزها زیاد می شنویم. اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان در شرکتی که اصلا تیمی تا حالا نداشته، تیم‌های کاری موفقی ایجاد کرد. ساخت تیم‌های کاری موفق نیازمند گام‌های مشخصی است که در ادامه به آنها اشاره شده می کنیم:

 

گام۱، ارزیابی امکان‌پذیری: برای سازمانی که می‌خواهد تیم جدیدی ایجاد کند، امکان‌پذیری ایجاد تیم جدید اولین گام به حساب می‌آید. بررسی اهداف، ساختار، پرسنل، منابع و …، به منظور نیاز به تیم‌سازی در این مرحله ضروری است. برای مثال در شرگتی که کارکنان آن از توانایی پایینی برخوردار باشند امکان موفقیت تیم ضعیف است. سوالاتی از قبیل آیا تیم جواب می‌دهد؟ آیا نگرش مثبتی به تیم وجود دارد؟ و چه میزان زمان لازم است؟ در گام اول پاسخ داده می‌شود. 

گام۲، شناسایی اولویت‌ها: بعد از اینکه ضرورت و امکان‌پذیری تیم‌سازی مشخص گردید، باید مشخص شود که در کجاها تیم جواب می‌دهد. در برآورده ساختن نیاز مشتری؟ در حل مسائل سازمانی؟ در فرآیندهای توسعه خدمت؟ و … . پاسخ به سوالاتی نظیر نیازهای اساسی شرکت چیست؟ و تیم در کجا اثرگذار است؟، در این مرحله صورت می‌پذیرد.

گام۳، تعریف هدف و ماموریت: قبل از ایجاد تیم، شرکت باید از وضوح و پذیرش اهداف تیم در راستای اهداف شرکت، توسط کارکنان اطمینان حاصل کند.

گام۴: شناسایی و حذف موانع تیم‌سازی: سه نوع از موانع در اینجا مطرح هستند: موانع موضوعی ، موانع فرآیندی، موانع فرهنگی.

– مانع موضوعی زمانی رخ می‌دهد که مدیریت و کارکنان از دانش و تخصص کافی برخوردار نباشند. بدون تخصص مناسب و کافی، تیم‌ها شکست می‌خورند.

 – موانع فرآیندی از دیدگاه افراطی به گذراندن فرآیندها نشات می‌گیرد. فرایند تایید و تصویب طولانی نظرات و تصمیمات مانع اثربخشی تیم‌ها می‌شود.

–  موانع فرهنگی از تمایل افراد به انجام کار به صورت جمعی نشات می‌گیرد. اینکه در شرگت فرهنگ همکاری محور رواج دارد یا رقابتی در اثربخشی تیم اثرگذار است.

گام ۵، شروع با تیم‌های کوچک: در جایی که نیاز به وجود تیم به صورت واضح نمایان است، تیم کوچکی را ایجاد نمایید. ایجاد این تیم و موفقیت آن مسیر را برای ایجاد سایر تیم‌ها باز می‌کند. علاوه بر این از تجربیات آن می‌توان در ایجاد تیم‌های دیگر بهره گرفت.

گام۶، برنامه‌ریزی برای نیازهای آموزشی تیم: افرادی که در تیم‌ها حضور می‌یابند نیاز به آموزش‌هایی نظیر حل مسئله، استفاده موثر از جلسات، تعارض و شناخت پویایی‌های گروه دارند.

گام ۷، برنامه‌ریزی برای توانمندسازی: بعد از ایجاد تیم، مدیر یا سرپرست باید کم کم از تیم خارج شده و اجازه دهد تا افراد خود مدیریت تیم را برعهده گرفته، شکست بخورند یا موفق شوند. اعضای گروه خود در پاسخ به مسائل تصمیم می‌گیرند و به توافق می‌رسند.

گام۸، برنامه‌ریزی برای بازخور و زمان توسعه: تیم برای بهبود وضعیت خود نیاز به دریافت بازخور دارد، بنابراین باید در زمان‌های مشخص به آ‌نها بازخور داد. در کنار این بازخور سایر کارکنان باید به جای رقابت برای پیشرفت، پیشرفت را در همکاری با یکدیگر ببیند. سیستم پاداش اصلاح شود و پاداش‌های گروهی نیز در نظر گرفته شود. مدیر از حالت هدایت‌کننده نقش خود را به یک تسهیل‌کننده تغییر دهد

 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

syreetawilcox3syreetawilcox3
rezahajighasemirezahajighasemi
AbbasqorbaniAbbasqorbani
nimafadenimafade
Parisa peyroviParisa peyrovi
OlgablideOlgablide
SARHANGISOHEIL@gmail.comSARHANGISOHEIL@gmail.com
rezaei_aslanrezaei_aslan
GlennahoureGlennahoure
keithcuming163keithcuming163