رهبری بد

در مورد رهبری خوب و موفق زیاد صحبت شده است. اما چه رفتارهای منجر می شود تا یک رهبر بد باشد؟ برای اینکه حواسمان باشد تا رهبر بدی نباشیم، هفت شیوه رهبری بد را با هم مرور می کنیم:

 

رهبری بی‌کفایت: رهبر و حداقل تعدادی از پیروان تمایل و مهارت برای انجام اثربخش کارها را ندارند. حداقل به عنوان یکی از چالش‌های مهم رهبری، آن‌ها در ایجاد تغییرات مثبت سازمانی با مشکل مواجه می‌شوند.

رهبری خشک: رهبر و حداقل برخی از پیروان انعطاف ناپذیر هستند. اگرچه شاید افرادی شایسته باشند ولی ناتوان و یا بی تمایل در سازگاری با ایده‌های جدید، اطلاعات جدید و مواقع تغییر هستند.

رهبری بی اعتدال: رهبر خود کنترلی ندارد و توسط پیروان ترغیب و کمک می‌شود. او کسی است که تمایل و یا توان در مداخله اثربخش را ندارد.

رهبری سنگ دل: رهبر و حداقل تعدادی از پیروان، بی توجه و بی‌محبت هستند. نسبت به نیازها، خواسته‌ها و تمایلات اعضای سازمان و زیردستان بی‌توجه هستند و آن‌ها را به حساب نمی‌آورند.

رهبری فاسد: رهبر و حداقل تعدادی از زیردستان، دروغ می‌گویند، تقلب و یا دزدی می‌کنند. در تجاوز  به هنجارها منافع شخصی را بر منافع عموم مقدم می‌دانند.

رهبری کوته‌فکرانه: رهبر و حداقل تعدادی از زیردستان، به خاطر کسانی که مستقیما مسئولیتی در قبال آن‌ها دارند، به سلامت و رفاه دیگران اعتنایی نمی‌کنند و یا آن را حداقل می‌کنند.

رهبری شیطانی: رهبر و حداقل تعدادی از زیردستان، بی رحمی را به کار می‌گیرند. آن‌ها از تنبیه به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کنند. به شدت به اعضای سازمان ضربات فیزیکی و یا روانی وارد می‌کنند. 

همانطور که در تعاریف مشخص است، رهبر نمی‌تواند بدون همراهی زیردستان صدمه‌ای وارد کند. نکته دیگر اینکه این دسته‌بندی مربوط به سبک «رهبری» است نه شخصیت رهبر. پس در سبک رهبری خود از این هفت مورد دوری کنید.

 

منبع 

Kellerman, B. (2005). How bad leadership happens

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

olliehyltonolliehylton
AsalghasemiAsalghasemi
EROGeafedsEROGeafeds
staceygilfillanstaceygilfillan
lourdeswentzlourdeswentz
terrywbu456189terrywbu456189
AlbertButAlbertBut
katrindww9katrindww9
jenniferecholsjenniferechols
Masikh90Masikh90