قانون ۱۸۰۰-۱۸-۸ برای جلسات

برای آنکه جلسه‌های کاری مفیدی داشته باشید، باید فقط و فقط افراد درست را به جلسه دعوت کنید. در صورتی که تعداد شرکت‌کنندگان در جلسات زیاد باشند، با مشکل زمان و فقدان تمرکز در انجام هر چیز رویرو خواهید شد.

در صورتی که تعداد شرکت‌کنندگان خیلی کم باشد، با مسئله دیگری روبرو خواهید بود؛ یعنی تصمیم‌گیرندگان و ذی‌نفعان درستی برای تصمیم‌گیری نخواهید داشت. 

بنابراین هر جلسه‌ای دارای تعداد بهینه‌ای شرکت‌کننده است. بنابراین پیش از برگزاری جلسه بعدی خود، درباره قانون ۱۸۰۰-۱۸-۸ فکر کنید. 

•اگر می‌خواهید مسئله‌ای را حل کنید یا می‌خواهید تصمیمی اتخاذ کنید، بیش از ۸ نفر به جلسه دعوت نکنید.

•اگر می‌خواهید جلسه طوفان مغزی برگزار کنید، می‌توانید تا ۱۸ نفر را به جلسه دعوت کنید. 

•اگر هدف از برگزاری جلسه آن است که درمورد اتفاقات جدیدی که در حال رخ دادن است را به دیگران اطلاع‌رسانی کنید، تمام کسانی که باید از این خبر یا اتفاق جدید مطلع شوند را دعوت کنید. اما اگر قرار است کسانی که در جلسه شرکت‌ کرده‌اند به شما در مورد وقایع و رخدادهای جدید اطلاع دهند، تعداد شرکت‌کنندگان را بیشتر از ۱۸ نفر نکنید.

•اگر هدف جلسه آن است که پیامی را به خیل زیادی از افراد برسانید یا می‌خواهید به نوعی برای خود در سازمان قشون‌کشی کنید، و قدرت خود را نشان دهید، حتی می‌توانید بیشتر از ۱۸۰۰ نفر را برای این نشست دعوت کنید. 

بنابراین هر نشستی متناسب با هدفی که دارد، باید تعداد مشخصی شرکت‌کننده داشته باشد تا جلسات به صورت اثربخش برگزار شوند.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

marlachaneymarlachaney
saharkhansaharkhan
tootoo
AfsanehAfsaneh
mehranfarangimehranfarangi
isabellsizer6isabellsizer6
madandarmadandar
ShawndbgShawndbg
martibuzzard7martibuzzard7
skyreveryNutskyreveryNut