مشاغل یقه‌صورتی!

مشاغل یقه‌صورتی!

مشاغل یقه‌صورتی مشاغلی هستند که از لحاظ تاریخی و به صورت سنتی توسط زنان احراز می‌شوند. معمولاً مشاغل یقه‌صورتی در نقش‌های خدمات‌محور که نیازمند مهارت‌های بین‌فردی و مراقبت از دیگران است بیشتر دیده می‌شوند. برخی از این مشاغل عبارت هستند از؛ پرستاری، تدریس، منشی‌گری، مددکاری اجتماعی و مراقبت از کودکان.

Pink-Collar-vs-White-Collar-vs-Blue-Collar-Jobs

 

 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236