چگونه بدانیم چه وقت مربیگری کنیم

در مواقعی یک مدیر باید به جای کارها بیشتر روی افراد تمرکز کند و این یکی از آن مواقع است. زمانی که احساس می‌کنید یا می بینید و یا می شنوید که فردی که مستقیما زیر نظرتان کار می کند:

 • برای انجام کارهایش مشکلاتی دارد
 • از امور عادی اندکی خسته شده است
 • همکاران با او مشکلاتی دارند
 • هنگام کار روی وظایف معین گیر می کند

با فکر کردن در مورد اینکه چگونه می توانید کمک کنید، کار را آغاز کنید.

اولین گام شناخت وضعیت فرد است. برای این کار و شناخت قوت و ضعف ها دو راه را در پیش بگیرید:

 • رفتار فرد چگونه بر همکرانش تاثیر می گذارد
 • رفتار فرد چگونه بر تانی هایش در دستیابی به هدف ای خودش تاثیر می گذارد

همچنان که سرگرم مشاهده هستید، نظریه‌هایی را در رابطه با فرد شکل خواهید داد، اما قضاوت نکنید، سعی کنید یک مشاهده گر خنثی باشید و نظریه های خود را با مشاهدات بیشتر بیازمایید. برای مشاهده و زیر نظر گرفتن دقیق تر می توانید فراگرد ۷ مرحله ای یر را دنبال کنید:

۱- سوالات مقدماتی آماده کنید و در زمان زیر نظر گرفتن درباره پاسخ این سوالات فکر کنید:

 • فرد چه کاری را درست انجام می دهد یا نمی دهد؟
 • رفتار فرد چه تاثیر بر نیل به اداف گره کاری تان دارد؟
 • رفتار مورد نظر چه تاثیری بر سایر همکاران دارد؟

۲- از قضاوت های زودرس پرهیز کنید. پس حسب رویدادهای واقعی و نه درباره علل آنها بیندیشید.

۳- روی مشاهدات تامل کنید. ممکن است نتیجه بگیرید این مشکل از فرد نیست بلکه از هنجارهای گروهی است.

۴- نظریه های خود را آزمون کنید. به مشاهده ادامه دهید بخصوص و وقتی که از برداشت های خود راضی نیستید.

۵- انگیزه های خود را امتحان کنید. قبل از اینکه فرد را وارد فراگرد مربیگری کنید، نگاهی دقیق تر روی خودتان داشته باشید. شاید رفتار شما مشکل دارد. مثل انتظارات غیر واقع بینانه، بد گوش دادن، ناکامی در تحسین و تمجید و یا عمل نردن به حرف هایتان.

۶- به وارسی واقعیت بپردازید. اینکه مشکل از شماست یا فرد مورد نظر را می تواند یکی از همکاران قابل اعتمادتان قضاوت کند.

۷- در مورد مشاهدات خود با فرد مورد نظر بحث کنید. با ملایمت ولی رو راست روی رفتار فرد (نه شخصیت و یا نگرش او) و آن چیزی که مشاهده کردید بحث کنید.

اگر اینکه الان وقت مربیگری هست یا نه را درست تشخیص دهید حالا می توانید وارد فاز بعدی شوید.

ابزار مربیگری

می خواهید مربیگری را انجام دهید ولی ابزاری برای آن ندارید. فرم های زیر برای اجرای این برنامه تهیه شده است:

 • فرم درخواست قرار گرفتن تحت نظر مربی
 • فرم درخواست ایفای نقش مربی
 • فرم برنامه اقدام فرد تحت مربیگری
 • فرم توافق‌نامه مربیگری
 • فرم پیگیری اهداف
 • فرم ارزیابی پایانی- برای مربیان
 • فرم ارزیابی پایانی- برای فرد تحت مربیگری
 • فرم خودارزیابی شنود موثر مربیگری
 • فرم ارزشیابی خود به عنوان مربی

فرم های مربیگری را می توانید از اینجا دانلود کنید.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

marlachaneymarlachaney
saharkhansaharkhan
tootoo
AfsanehAfsaneh
mehranfarangimehranfarangi
isabellsizer6isabellsizer6
madandarmadandar
ShawndbgShawndbg
martibuzzard7martibuzzard7
skyreveryNutskyreveryNut