کریس آرجریس

کریس آرجریس (Chris Argyris)، متولد ۱۹۲۳ و از مهاجران یونانی به آمریکا بوده است. او پس جنگ جهانی دوم به دانشگاه رفت و تحصیلات ابتدایی دانشگاهی خود را در در رشته روانشناسی در دانشگاه کلارک شروع نمود و تا مقطع دکتری در دانشگاه کرنل ادامه داد. وی رساله دکتری خود را در زمینه رفتار سازمانی ارائه کرد و بعدها مدارک رشته های رفتار سازمانی و اقتصاد را هم اخذ نمود. او ابتدا در دانشگاه یال و سپس در سال ۱۹۷۱ استاد دانشگاه هاروارد شد.

تمرکز کارهای کریس آرجریس، روی سرشت انسان بود. او نگاهی مثبت به انسان داشت و معتقد بود که سازمان بر پایه‌های انسان بنا شده است و توسعه فردی می‌تواند به کار سازمانی مرتبط شود به گونه ای که هر دو به موازات هم رشد کنند. او مشکل را در این می دانست که اکثر سازمانها در برابر شکوفایی کارکنان خود می ایستند. در حالی که وظیفه سازمان اطمینان حاصل کردن از این است که انگیزه و پتانسیل افراد شکوفا شده و در مسیر درست هدایت شده است.

کارهای اولیه آرجریس در زمینه تاثیر ساختار رسمی، مکانیزم‌های کنترلی و سیستم‌های کنترلی و مدیریت روی کارکنان بوده است که در نتایج آن در کتاب (Personality and Organization (1957 انتشار یافت. نظریه شخصیت-سازمان او شهرت جهانی دارد. تحقیقات بعدی او در زمینه تغییر و تحول سازمانی بود و در ادامه به یادگیری سازمانی روی آورد. کتاب‌های او اغلب به عنوان آثار مرجع کلاسیک به حساب می‌آیند که در ادامه لیست شده اند:

Personality and Organization: the Conflict between System and the Individual.1957

Interpersonal Competence and Organizational Effectiveness.1962

Integrating the Individual and the Organization. 1964

Organization and Innovation. 1965

Intervention Theory and Method: a Behavioral Science View. 1970

Management and Organizational Development: the Path from XA to YB.1971

The Applicability of Organizational Sociology. 1972

Behind the Front Page: Organizational Self-Renewal in a Metropolitan Newspaper. 1974

Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness. 1974

Increasing Leadership Effectiveness. 1976

Regulating Business: the Search for an Optimum. 1978

Organizational Learning: a Theory of Action Perspective. 1978

Inner Contradictions of Rigorous Research. 1980

Reasoning, Learning, and Action: Individual and Organizational. 1982

Action Science: Concepts, Methods, and Skills for Research and Intervention. 1985

Overcoming Organizational Defenses: Facilitating Organizational Learning. 1990

Knowledge for Action: a Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change.1993

On Organizational Learning. 1993

Organizational Learning II: Theory, Method and Practice. 1996

On Organizational Learning, 2nd ed. 1999

Flawed Advice and the Management Trap: How Managers Can Know When They’re Getting Good Advice and When They’re Not. 2000

Reasons and Rationalizations: The Limits to Organizational Knowledge, 2004

 کریس آزجریس در سن ۹۰ سالگی در سال ۲۰۱۳ درگذشت.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

marlachaneymarlachaney
saharkhansaharkhan
tootoo
AfsanehAfsaneh
mehranfarangimehranfarangi
isabellsizer6isabellsizer6
madandarmadandar
ShawndbgShawndbg
martibuzzard7martibuzzard7
skyreveryNutskyreveryNut