ویدئو: کار و تصمیم گیری گروهی

چرا امروزه گرایش افراد به کار گروهی افزایش پیدا کرده است؟ چگونه یک گروه را باید تشکیل داد؟ الزامات چنین کاری چیست؟ روند صحیح تصمیم گیری در کار گروهی چگونه است؟
امروزه تمام ابعادی که انسان ها در زندگی خود با آن ها درگیر و مواجه هستند، در حال پیشرفت و توسعه و در عین حال پیچیده تر شدن است؛ علم، فناوری، تجهیزات و امکانات. فضای کسب و کار نیز از این امر مستثنی نیست؛ و دیگر برای دست یابی به پیشرفت و هدف های قابل توجه، حرکات، آگاهی و دانش فردی پاسخ گو نیست؛ و در چنین فضایی لزوم حرکت به سمت کارهای گروهی واضح است. مسئله ای که به طور مسلم همه ما به ویژه این روزها با آن مواجه شده ایم. ظهور تیم های کاری کوچک و بزرگ حتی در زمینه هایی که شاید تا چند سال پیش در جامعه ما به صورت سنتی، فردی و صرفا مبتنی بر تجارب گذشته انجام می گرفت.
اما متاسفانه، پدیده کار گروهی نیز مانند بسیاری پدیده های دیگر در جامعه ما صرفا به عنوان یک پدیده تقلیدی وارد شده است؛ بدون آنکه آگاهی و دانش کافی و مناسبی نسبت به آن داشته باشیم. و در بسیاری از موارد معنای کارگروهی در جامعه ما تا حد جمع شدن چند نفر به دور هم، برای انجام یک کار، تقلیل می یابد.
در این ویدئو اصول و مباحثی اولیه و در عین حال بسیار کاربردی، حول موضوع کارگروهی با ارائه مهندس عمید مرادگنجه، طراح و نوآور در شرکت های Google و Microsoft، ارائه می شود.

 

ادامه ویدئو را به رایگان اینجا ببیند

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

esisotoonesisotoon
kristoferpuentekristoferpuente
useriuseri
vedatang4415vedatang4415
olliehyltonolliehylton
AsalghasemiAsalghasemi
EROGeafedsEROGeafeds
staceygilfillanstaceygilfillan
lourdeswentzlourdeswentz
terrywbu456189terrywbu456189