نشانه هایی از یک مدیر جزئی نگر

اگر شما مدیری جزئی نگر هستید، پس می توانیم بگوییم، حتی نمی‌دانید که چه کار دارید می‌کنید! 

 

جزئی نگری مدیریتی نشانه‌هایی دارد که شاید چند مثال از این نشانه‌ها بتواند نشان بدهید که مدیران جزئی‌نگر چه مدیرانی هستند. 

– مدیران جزئی‌نگر مدیرانی هستند که هرگز از نتایج کار کارکنانشان راضی نیستند. 

– آن‌ها اگر نتوانند چیز متفاوتی در امور جزئی انجام دهند، احساس درماندگی می‌کنند. 

– این مدیرها عادت دارند که درگیر جزئیات شوند و از اینکه از کار کسی ایراد بگیرند و آن را تصحیح کنند، لذت می‌برند.

– مدیران جزئی‌نگر دوست دارند که از تمام مسائل سازمان آگاه باشند و همیشه می‌خواهند که هر پیامی که در سازمان رد و بدل می‌شود، به پست الکترونیکی آن‌ها هم ارسال شود. 

– مدیران جزئی نگر هدف و ماموریت سازمان را فراموش می کنند و بی وقفه در حصار اتاق خود درگیر نامه ها هستند.

– آنها موفقیت را در بی غلط بودن می دانند، هر چند که اثربخشی گم شده باشد.

– بیش از حد چک می کنند، حتی غلط املایی گزارشات کارکنان را هم می گیرند!

اگر این نشانه‌ها در شما هم وجود دارد بهتر است بدانید شما هم دچار جزئی‌نگر مدیریتی شده‌اید.

باید به شما بگوییم که لازمه اطمینان از انجام درست کارها، آن نیست که در تمام جزئیات امور دخالت کنید و از آن‌ها آگاه باشید. این کار صرفاً روحیه کارکنان شما را کاهش می‌دهد و به بهره‌وری آن‌ها صدمه می‌زند. 

برای اینکه از این سبک خارج شوید، اجازه دهید که زمان پیش برود. آنچه را که به عنوان نتیجه از کارکنان می‌خواهید بیان کنید اما نیازی نیست که در تمام جزئیات دخالت کنید. این کار ممکن است سخت باشد اما نیاز است که از جایی شروع شود. سعی کنید که تمهیدات لازم برای موفقیت افراد را در شرکت فرآهم کنید. برای مثال منابع را در اختیار آن‌ها قرار دهید و از آن‌ها حمایت کنید. این کار باعث می‌شود که در شرکت برای خود اعتبار کسب کنید. 

بنابراین اگر نشانه‌هایی از جزئی‌نگر مدیریتی در شما وجود دارد، پیش از آنکه این سبک منجر به تخریب روحیه و انگیزش کارکنانتان شود، به اصلاح آن اقدام کنید. 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

matildaruby061matildaruby061
sepideh.sobhanisepideh.sobhani
tamikanuttertamikanutter
camillaschulzecamillaschulze
ZALuhZALuh
mehrdadmalijimehrdadmaliji
Azadi.mmAzadi.mm
ajdari54@gmail.comajdari54@gmail.com
rezasarafrazirezasarafrazi
bryantbramlettbryantbramlett