نگرش منفی کارکنان را مدیریت کنید

وجود نگرش منفی در کارکنان، نمی‌تواند نشانه خوبی باشد. ممکن است که فردی که نگرش‌های بد و منفی دارد، اثرات منفی بر سایر کارکنان بگذارد و با کم کردن روحیه کارکنان و ایجاد انرژی منفی در سازمان، مسائلی ایجاد کند. نیاز است که اقدام‌هایی برای برطرف کردن این مسئله انجام شود. در اینجا به چند نکته کاربردی در رابطه با این موضوع اشاره می‌کنیم:

negative

  1. تفاوت بین نگرش منفی و رفتار منفی را تشخیص دهید. براساس تعریف، نگرش منفی امری ذهنی است. بنابراین در بسیاری موارد وجود نگرش منفی در فرد قابل تشخیص نیست. ممکن است فردی که نگرش منفی دارد لزوماً دست به رفتارهای منفی و نامطلوب هم نزند. اما در اغلب موارد، وجود نگرش منفی به بروز رفتار منفی منجر می‌شود که در این صورت تشخیص وجود چنین نگرشی در فرد ساده‌تر است. پس مهم است که بتوانیم از بروز رفتارهایی منفی، نظیر بی‌توجهی فرد به وظایف کاری، تندخویی و درشتی به کارکنان و مشتریان، به وجود نگرش منفی در وی پی ببریم.
  2. رفتارهای منفی کارکنان را مستند کنید. پس از آنکه رفتارهای منفی شناسایی شدند، باید اقدام به ثبت و مستند کردن آن کرد. از مدیران سایر بخش‌های سازمان بخواهید که در صورت مشاهده رفتارهای منفی از کارکنان خود که وظایف شغلی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چنین رفتارهایی را ثبت و ضبط کنند. از آن‌ها بخواهید تا جایی که ممکن است با جزئیات فراوان و دقیق به ثبت این رفتارها بپردازند، برای مثال نام کارکنانی که از این رفتار منفی متأثر شدند و یا شاهد آن بوده‌اند را در اسناد یادداشت کنند. پس از آنکه این مستندات به واحد منابع انسانی رسید، آن را با سایر مدیران منابع انسانی در میان بگذارید تا به عنوان افراد بی‌طرف درباره شدت و اهمیت آن‌ها قضاوت کنند.
  3. جلسه‌ای شخصی را با فرد مورد نظر ترتیب دهید. جلسه‌ای تشکیل دهید که در آن فردی که رفتار منفی از او مشاهده شده است، مدیرش و فردی بی‌طرف، مانند سایر مدیران منابع انسانی (در صورت نیاز)، شرکت دارند. نفر سوم (فرد بی‌طرفی که درباره مسئله ذی‌نفع نیست) هم می‌تواند به تنش‌زدایی از جلسه کمک کند و هم می‌تواند شاهدی باشد که گوهی دهد در جلسه مذکور، تبعیضی رخ نداده و آزار و اذیتی صورت نگرفته است. این جلسه را فرصتی بدانید برای شروع بهبود و تغییر رفتار در فرد؛ نه فرصتی برای حمله به شخصیت فرد مورد نظر و یا تسویه حساب. سعی کنید بی‌طرف باشید و به ریشه‌ها و دلایل بروز رفتار نامطلوب پی ببرید. از فرد مورد نظر بخواهید تا آزادانه سخن بگوید و سعی کنید راهی برای حل مسئله و درمان آن بیابید.
  4. برنامه‌ای را برای ایجاد تغییر، تدوین کنید. پس از پایان جلسه، مطمئن شوید که فرد مورد نظر متوجه این موضوع شده است که شما و مدیر مستقیمش مشتاق کمک به او برای بهبود نگرش و رفتارش هستید. برنامه‌ای را تدوین کنید که با داشتن گام‌های اجرایی مواردی که باید بهبود یابد و چگونگی آن را در بر داشته باشد. برای مثال اگر اجرایی کردن برنامه مورد نظر نیازمند زمانی است که ممکن است در انجام وظایف شغلی فرد تداخل ایجاد کند، به فرد مورد نظر اجازه دهید تا زمان‌بندی انجام وظایف شغلی خود را تغییر دهد تا امکان پیاده‌سازی برنامه تغییر نگرش و یا رفتار به وجود آید. اگر پس از جلسه و پس از تدوین برنامه، کماکان فرد نگرش یا رفتار منفی را از خود بروز داد، شاید نیاز باشد که دست به اقدامات انضباطی بزنید.
  5. هرگز به این اکتفا نکنید که به فرد صرفاً بگویید که او نگرش منفی یا بد دارد. نکته مهمی که نباید فراموش شود آن است که نباید صرفاً به فرد بگویید نگرشش بد است. مقابله با کارکنان در رابطه با نگرش آن‌ها بسیار ذهنی است و ممکن است شرایط را بدتر کند و حتی گاهی ممکن است کار شرکت را به دادگاه‌ بکشاند. اگر فردی دارای نگرش منفی است اما این نگرش به طور مستقیم به کار او آسیب نمی‌زند و فقط روحیه کارکنان را پایین می‌آورد، شاید بهتر باشد با گفتگوی خصوصی با طرف، سعی کنید به ریشه‌های مسئله پی ببرید. برای وجود نگرش منفی ممکن است دلایل مختلف فردی و سازمانی (حرفه‌ای و وابسته به شغل) وجود داشته باشد، اما برخی از آن‌ها با حرف زدن قابل برطرف کردن هستند.

سروکار داشتن با مسائل انسانی به هیچ وجه آسان نیست، به خصوص زمانی که این مسائل حالت ناملموس و ذهنی داشته باشند. آیا تاکنون تجربه کار کردن با افرادی که نگرش منفی دارند، داشته‌اید؟ در این زمینه چه اقدام‌هایی انجام دادید؟ نظر خود را با اچ آر یار و اعضای آن در میان بگذارید.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo