منتظر انگیزه دادن رئیس نباشید!

خبر بد این است که برخی از رهبران الهام‌بخش نیستند. خبر خوب آن است که می‌توانید خودتان رهبر خودتان باشید و با برانگیختن خودتان، همچنان نسبت به اهدافتان متعهد باشید و مهارت‌های خود را بهبود دهید.

برای این کار باید بدانید که چه چیزی برای شما و برای حرفه‌تان محرک و انگیزاننده است. از خودتان بپرسید؛ آخرین باری که احساس هدفمندی و معناداری در کارم کردم کِی بود؟ چه چیزی منجر به خوشحالی من در انجام شغلم شد؟

– سپس با کشف این محرک، برنامه گام به گامی را با مرکزیت عامل انگیزاننده خود برای دستیابی به اهداف شغلی و توسعه مهارت‌های خودتان ایجاد کنید. ممکن است برخی از این انگیزاننده‌ها با نقش سازمانی شما در ارتباط باشند و بخش دیگری به یادگیری و کشف علاقه‌مندی‌های خارج از شرح شغلتان مرتبط شود.

عملکرد خودتان را ارزیابی کنید و از دیگران بازخور بخواهید. برای مثال از رئیس‎تان بخواهید که نسبت به عملکردتان بازخور مستقیم دهد. برای مثال بپرسید که؛ جلسه چطور پیش رفت؟ آیا چیزی است که نیاز باشد در جلسه بعدی انجام دهم؟

– روش دیگر برای توسعه و انگیزه دادن به خودتان آن است که در شرکت برای خودتان مربی پیدا کنید. کسی را پیدا کنید که به او اعتماد دارید و از او بخواهید دیدگاه‌ها و راهنمایی‌هایش را به شما بدهد.

بنابراین اگر می‌خواهید در انجام شغلتان موفق باشید و همواره کار خود را با علاقه انجام دهید، منتظر نباشید کسی به شما انگیزه بدهد، خودتان دست به کار شوید و به خودتان انگیزه دهید.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

syreetawilcox3syreetawilcox3
rezahajighasemirezahajighasemi
AbbasqorbaniAbbasqorbani
nimafadenimafade
Parisa peyroviParisa peyrovi
OlgablideOlgablide
SARHANGISOHEIL@gmail.comSARHANGISOHEIL@gmail.com
rezaei_aslanrezaei_aslan
GlennahoureGlennahoure
keithcuming163keithcuming163