راه درست ترک شغل

ترک شغل، فارغ از آنکه چه دلایلی دارد، به برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن حساسیت‌های خاصی نیازمند است.

وقتی تصمیم می‌گیرید که از شغل خود استعفاء دهید، نخستین کسی که باید در جریان قرار بگیرد، مدیرتان است. با او در مورد زمان و چگونگی ترک شغل خود صحبت کنید تا با ترک ناگهانی خود وی را در تنگنا قرار ندهید. در این مورد شفاف باشید. هر چند الزامی نیست که در مورد شغل بعدی خود و یا شرکتی که برای ادامه کارراهه انتخاب کرده‌اید به مدیرتان توضیح دهید.

چون برای مثال وقتی که شما در پروفایل Linkedin خود شغل جدیدتان را معرفی می‌کنید، اگر شفاف باشید و در مورد شغل آینده‌ با مدیرتان صادق باشید، شبکه کاری خود را که تاکنون ایجاد کرده‌اید حفظ خواهید کرد. 

همکاران سابق شما بخشی از این شبکه کاری شما هستند و حفظ ارتباط با آنها ممکن است برای آینده کاریتان مفید باشد. برای افراد مختلف دلایل مختلفی در مورد ترک شغلتان ارائه ندهید. از مدیر و همکاران سابق خود قدردانی کنید (برای مثال برای آنها هدایایی کوچک تهیه کنید یا با یادداشت‌های اندیشمندانه از آنها خداحافظی کنید). به مصاحبه خروج همانند فضایی که برای ابراز نارضایتی و شکایت برای شما فرآهم شده است نگاه نکنید بلکه دلایل منطقی خود برای تصمیم به خروج را ارائه دهید. 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

reza1441reza1441
kakpat7175kakpat7175
wrjjosettewrjjosette
paulinaarnett5paulinaarnett5
blainechanter1blainechanter1
changklinger762changklinger762
patnka734846patnka734846
bebewindham9557bebewindham9557
maximilianpattesmaximilianpattes
raymondrennen4raymondrennen4