بحث های رایج علیه تفویض اختیار + پاسخ

تفویض اختیار برخی از مدیران را می ترساند. آنها می ترسند کنترل خود را روی کارکنان و کارها از دست بدهند. اما در بلندمدت کمتر این ترس ها قابل توجیه است. بحث های رایج علیه تفویض اختیار در ادامه با پاسخ مستدل به نگرانی ها آورده شده است:

تفویض اختیار1

– من می توانم این کار را بهتر و سریع تر از کارمندانم انجام دهم 

پاسخ– شاید بتوانید ولی هدف توانمندسازی و حمایت از کارکنان در انجام کارها است.

 

– من اطمینانی به کارکنانم ندارم

پاسخ– کار را با تفویض وظایف و پروژه های کوچک آغاز کنید. این کار باعث جلب اعتماد شما می شود.

 

– آسان تر است که خودم انجامش بدهم، تا اینکه آن را سازماندهی کنم، تشریح کنم و زیر نظر بگیرم.

پاسخ– این یک دیدگاه کوتاه مدت است. در کل، صرف وقت برای برنامه ریزی تفویض اختیار، ارزش آن را خواهد داشت. در طی زمان این فرایند سریع تر و همچنین کارکنان برای ساختاردهی و برنامه ریزی کارهایشان قادر خواهند بود مسئولیت بیشتری تقبل کنند.

 

– من دوست دارم کارها را به سبک خودم انجام دهم. 

پاسخ– انرژی های خود را روی انتقال ترجیحات و استانداردهای کیفی تان از طریق ارتباطات، متمرکز کنید، نه روی کنترل خود وظایف. این سرمایه گذاری نه تنها در مورد پروژه های فعلی، بلکه در مورد وظایف و پروژه های آتی نفع خود را خواهد رساند.

 

– کارکنانم از کارهای اضافی بیزارند یا کارکنانم از من انتظار دارند حل کننده مسائل و تصمیم گیرنده باشم

پاسخ- انتظارات را اداره کنید. این امر را روشن سازید که نقش شما حمایت از کارکنان در اتخاذ تصمیمات برای خودشان است. همچنین این را روشن سازید که این فرصتی برای آنهاست تا کار جدید و جالب توجهی را انجام دهند. به آنها اطمینان دهید که از هیچ کمکی دریغ نخواهید کرد.

 

ابزار برای پیاده سازی

– فکر می کنید خوب تفویض اختیار می کنید؟ می توانید ابزار سنجش مهارت تفویض اختیار را از اینجا دانلود کنید.

– فرم تفویض اختیار می تواند به شما در نظر گرفتن جنبه های مختلف تفویض اختیار کمک کند. می توانید فرم تفویض اختیار را از اینجا دانلود کنید.

فرایند تفویض اختیار به متخصصان منابع انسانی در تهیه شیوه نامه تفویض اختیار کمک می کند. می توانید آن را از اینجا دانلود کنید.

 

اقتباس از:

واسپاری کارها، مجموعه کتاب های آموزشی هاروارد، ترجمه سینا قربانلو، انتشرات مبلغان

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo