در کار چه زمانی و چگونه کمک بخواهیم؟

کارکنان اغلب به دلیل آنکه کمک خواستن را نشانه‌ای از ضعف می‌دانند، ترجیح می‌دهند این کار را انجام ندهند. اما اگر شما چیزی را که نیاز دارید نخواهید، نمی‌توانید موفق شوید.

بنابراین برای اینکه کمک خواستن برای شما آسان باشد، چند نکته ذیل را در نظر بگیرید:

– نخست به دیگران کمک کنید. با کمک به دیگران، از خودتان تصویر مثبتی در شرکت ایجاد کنید. برای مثال برای انجام وظایفی کوچک داوطلب شوید یا می‌توانید تلاش بیشتری را هنگام انجام پروژه‌ای خاص از خود نشان دهید.

– مطمئن شوید که در مورد چه چیزی کمک می‌خواهید. اگر برای انجام پروژه آخرتان کمک می‌خواهید، برای نوشتن اهداف خود در این پروژه زمان بگذارید. به مهم‌ترین اهداف خود توجه کنید و فهرستی از گام‌ها و منابعی که برای دستیابی به آنها مورد نیاز است، تهیه کنید. سپس در مورد فعالیت‌هایی که نیازمند کمک به دیگران هستید، فکر کرده و در قالب همین فهرست از دیگران کمک بخواهید.

– هوشمندانه کمک بخواهید. بسیاری از درخواست‌ها به اندازه‌ای بد مطرح می‌شوند که پاسخ دادن به آنها بسیار دشوار است. درخواست‌های کمک باید خاص، معنادار (چرا به این کمک نیاز دارید)، کنش محور (کمک برای انجام چیزی)، واقعی و در محدوده زمانی مشخصی باشد. 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

reza1441reza1441
kakpat7175kakpat7175
wrjjosettewrjjosette
paulinaarnett5paulinaarnett5
blainechanter1blainechanter1
changklinger762changklinger762
patnka734846patnka734846
bebewindham9557bebewindham9557
maximilianpattesmaximilianpattes
raymondrennen4raymondrennen4