در ارزیابی عملکرد فراموش نکنید که …

گاهی برای ارزیابی عملکرد کارکنان نیاز است تا جنبه های کیفی شغل آنها را اندازه گیری کنید. برای آنکه این کار را به شکل هدفمند انجام دهید، بر روی اندازه گیری رفتارهای کاری تمرکز کنید.

علاوه بر پرسیدن سؤالهایی که به موقعیت شغلی و به شرکت شما مربوط می شوند، موارد ذیل را نیز در نظر بگیرید:

ابتکار: آیا کارکنان برای بهبود فرآیندها و محصولات شرکت از خود اشتیاق نشان می دهند و دست به ابتکار می زنند؟

توانایی طرح پرسش: آیا کارکنانتان می دانند که چه زمانی باید به جای طرح پیش‌فرض، به پرسیدن سؤال بپردازند؟

همکاری و تیم کاری: عکس العمل کارکنان وقتی که از آنها می خواهید تا وظایف بیشتری را که خارج از تکالیف اصلی آنها در سازمان است انجام دهند یا چند ساعتی بیشتر در شرکت بمانند و کار کنند، چیست؟ آیا آنها برای کمک به تیم هایی که دستشان از رسیدن به اهداف کوتاه است، داوطلب می شوند. 

اولویت بندی: آیا کارکنان وظایف شغلی خود را به صورت اثربخش اولویت بندی می کنند و حواسشان به مهلت مشخص شده برای انجام هر وظیفه هست؟ 

قابلیت اطمینان: آیا کارکنان شایستگی و اعتماد را در انجام کارشان از خود نشان می دهند؟ 

بهبود: آیا بهبودی در زمینه هایی که در ارزیابی عملکرد قبلی ضعیف بودند، حاصل شده است؟ 

برای مطالعه بیشتر در زمینه ارزیابی عملکرد همچنین ببینید: ارزیابی عملکرد: عینی یا ذهنی، رفتاری یا نتیجه ای

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo
syreetawilcox3syreetawilcox3
rezahajighasemirezahajighasemi
AbbasqorbaniAbbasqorbani
nimafadenimafade
Parisa peyroviParisa peyrovi
OlgablideOlgablide
SARHANGISOHEIL@gmail.comSARHANGISOHEIL@gmail.com