با دادن بازخور، خیلی راحت اونا رو راضی کنید!

کدوما رو؟ کارکنان با عملکرد بالا بدون شک برای هر شرکتی ارزشمند هستند. این کارکنان تقریباً چهار برابر عملکرد بهتری از متوسط عملکرد کارکنان شرکت دارند.

مدیران شرکت باید با اهتمام به نیازها و خواسته های آنها، مانع آن شوند که این دسته کارکنان برای به دست آوردن موقعیت رشد، پاداش و یا چالش بیشتر به سازمان یا شرکت دیگری بروند. یکی از عوامل مهم در ایجاد رضایت برای کارکنان با عملکرد بالا، به آنهاست. به عنوان مدیر این کارکنان، چند بار پای سخنان آنها می نشینید؟

– بسیاری از کارکنان با عملکرد بالا انتظار دارند که مدیرشان حداقل ماهی یکبار پای سخنان آنها بنشینند و به آنها درباره عملکردشان بازخور دهد. این در حالی است که تنها ۵۳ درصد از مدیران چنین کاری را انجام می دهند. 

کارکنان با عملکرد بالا تشنه بازخور هستند. بنابراین اگر صرفاً به دوره های ارزیابی عملکرد سالانه و یا ارزیابی های شش ماه اکتفا کنید، به احتمال بسیار زیاد کارکنان با عملکرد بالای شما احساس نارضایتی در شرکت خواهند کرد. پس به عنوان مدیران این نوع کارکنان باید توجه داشته باشید که ارائه بازخورهای منظم و سریع به آنها و توجه به چگونگی حمایت از توسعه و یادگیری این کارکنان، چیزی است که می تواند آنها را به ماندن در سازمان ترغیب کند و حس رضایت در آنها را برآورده کند.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

zahrach1875zahrach1875
lucilecloud023lucilecloud023
candelariabeggscandelariabeggs
corrinesissonscorrinesissons
angelanolan2712angelanolan2712
vedaa116703vedaa116703
changcary74changcary74
berenicewebsterberenicewebster
hildegarde19vhildegarde19v
calvinxgl134196calvinxgl134196