نکاتی مهم درباره پرداخت مبتنی بر عملکرد

استفاده از طرح­های پرداخت مبتنی بر عملکرد بوسیله شرکت ها، نشان داده است که این طرح­ها منجر به بهبود بهره­ وری، تلاش و دریافتی ­های کارکنان می ­شود. با این وجود پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی در سازمان با چالش‌هایی همراه است و نیازمند در نظر گرفتن نکات مهمی است. در طراحی و پیاده‌سازی طرح‌های پرداخت مبتنی بر عملکرد، باید در نظر بگیریم که؛

نخست: پرداخت مبتنی بر عملکرد همواره با موفقیت همراه نیست. ممکن است بسیاری از ارزیابی­ها ذهنی باشد و مقیاس­های عینی در رابطه با عملکرد، ارتباط ضعیفی با سود حاصله از شرکت داشته باشد (برای مطالعه بیشتر ببینید ارزیابی عملکرد: عینی یا ذهنی، رفتاری یا نتیجه ای).

دوم: هرچند ممکن است، کارکنان کارایی را در پاسخ به نرخ­های مبتی بر عملکرد افزایش دهند، اما این امر می‌تواند منجر به افزایش سودآوری شرکت نشود. برای مثال ممکن است، کیفیت افت کند، یا حوادث کاری و هزینه ­های نگهداری ایمنی در کار افزایش یابد. pay

سوم: ممکن است به دلیل بالارفتن ریسک کسب درآمد در طرح­های پرداخت مبتنی بر عملکرد، رضایت کارکنان کاهش یابد. مطالعات نشان می‌دهد که پرداخت مبتنی بر عملکرد با ریسک بیشتری همراه است و کارکنانی که از این طرح­ها بهره­ مند هستند، نسبت به دیگر کارکنان درجه رضایتمندی کمتری دارند.

چهارم: طرح­های پرداخت مبتنی بر عملکرد، منجر به پراکندگی بیشتر در پرداخت ­ها می ­شود. چنین طرح­هایی روحیه کارکنانی که از حداقل بهره ­وری برخوردار هستند را کاهش می­ دهند و در نتیجه با کاهش روحیه آن‌ها، تلاش کاری و در نهایت بهره­ وری آنها نیز تنزل می ­یابند. فارغ از تاثیر این طرح­ها بر مازاد کل، برخی از این طرح­ ها ممکن است نامنصفانه درک شوند و از این طریق منجر به کاهش رضایتمندی میان کارکنان شوند.

پنجم: سیستم­های جبران خدمات مبتنی بر عملکرد و سایر طرح­هایی که متکی بر ارزیابی­های مدیران یا سرپرستان هستند، از انواع مختلف سوگیری­ها که ممکن است اثربخشی­ این برنامه ­ها را دستخوش تغییر کنند، همراه هستند (برای مطالعه بیشتر ببینید چرا شرکت‌های معتبر از رتبه‌بندی عملکرد کارکنان فرار می‌کنند؟).

در نهایت، مشوق­های بیرونی همانند پرداخت مبتنی بر عملکرد می­تواند باعث کم اهمیت شدن انگیزش درونی در انجام درست کارها شده و از این طریق بهره ­وری و سودآوری را کاهش دهد.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

omid_ghorbaniomid_ghorbani
ugploren810195ugploren810195
zolghadrimzolghadrim
khatereh.mohammadii@gmail.comkhatereh.mohammadii@gmail.com
NOURBAKHSHNOURBAKHSH
kandismulgrave5kandismulgrave5
rosariakovach6rosariakovach6
love httpsgoogle.comsearh zikizo7love httpsgoogle.comsearh zikizo7
horshabanpourhorshabanpour
ruajamel43ruajamel43