مربی گری: آموزش سریع

آیا واقعا معنای مربی گری را می دانید؟ منتور همزمان یک همکار، یک مشاور و یک مشوق است. مربی گری آسان نیست بنابراین برخی از مربیان از دیگران بهتر هستند. خصوصیات یک مربی خوب شامل موارد زیر است:

– مربی هدف تعیین می کند.

– مربی حمایت می کند و دلگرمی می دهد. 

– مربی موفقیت گروه را بر موفقیت فرد ارجح می داند.

– مربی می تواند به سرعت استعدادها و نقاط ضعف اعضای گروهش را بشناسد.

– مربی می تواند به اعضای گروهش الهام ببخشد.

– مربی محیطی می آفریند که کارمندان می توانند در آن دست به ریسک بزنند.

– مربی با کارمند تبادل اطلاعات می کند و به صورت مداوم بازخور می دهد.

مربی ها با تکیه بر تجربه شان کارمندها را در فرایندهای کاری قدم به قدم هدایت می کنند. بعد از اینکه کارمندان انجام یک وظیفه را به خوبی یاد گرفتند، مربی با استفاده از تفویض اختیار به آن ها اختیار و مسئولیت کامل می دهد.

برای انتقال و آموختن مهارت ها، هیچ روش آموزشی بهتر از روش «نشان بده و بگو» وجود ندارد. این روش در عین سادگی کارایی بسیار بالایی دارد. این روش سه مرحله کلی دارد:

۱٫ مربی انجام می دهد، مربی حرف می زند: یعنی کنار کارمند می نشینید و در همان هنگام که کار خودتان را انجام می دهید، روش کار را هم برای او توضیح دهید. 

۲٫ کارمند انجام می دهد، مربی حرف می زند: حالا کارمند را وادار کنید در حالی که شما قدم به قدم مراحل  را برایش توضیح می دهید. خودش کار را انجام بدهد.

۳٫ کارمند انجام می دهد، کارمند حرف می زند: سرانجام تحت نظارت شما کارمند را وادار کنید تا دوباره کار را انجام بدهد و در حال انجام، روش کار را برای شما توضیح بدهد.

به همین سادگی، به همین سرعت! 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

reza1441reza1441
kakpat7175kakpat7175
wrjjosettewrjjosette
paulinaarnett5paulinaarnett5
blainechanter1blainechanter1
changklinger762changklinger762
patnka734846patnka734846
bebewindham9557bebewindham9557
maximilianpattesmaximilianpattes
raymondrennen4raymondrennen4