چالش های آینده مدیریت منابع انسانی

هر کسی که جزو متخصصان مدیریت منابع انسانی است، حتما به چالش های آینده مدیریت منابع انسانی فکر می کند تا تصمیمی درست در مورد مسیر شغلی آینده خود بگیرد.

هر چه که رو به جلو حرکت می کنیم، مدیران منابع انسانی با چالش های جدیدتری روبرو می شوند که در اینجا به پنج چالش چند سال آینده مدیران منابع انسانی اشاره می کنیم: 

چالش نخست: کاهش یا فقدان قدرت مدیران منابع انسانی. در بسیاری از سازمان‌ها هر چند که بر اهمیت منابع انسانی تاکید می‌شود ولی مدیران منابع انسانی تصمیم گیرنده نهایی نیستند. آنها از قدرت مبتنی بر پست در شرکت برخوردار نیستند و بیشتر نقش آنها در قالب ارائه مشاوره ها و خدمات مشورتی به مدیران و رهبران سازمان است. برای مواجهه با این چالش مدیران منابع انسانی باید با تکیه بر دانش، قابلیت، و مهارتهای خود، قدرت تخصصی خود را در سازمان افزایش دهند. 

چالش دوم: ایجاد توازن میان خواسته های کارکنان و خواسته‌های مدیران شرکت. ایجاد این توازن کاری دشوار است. متخصصان منابع انسانی همواره باید میان بهره وری و بهبود عملکرد شرکت، به عنوان خواسته مالکان و مدیران آن و توجه به نیازهای کارکنان و برآورده ساختن آنها، به عنوان خواسته کارکنان، تعادل و توازن ایجاد کنند. 

چالش سوم: در سازمان افرادی وجود دارند که وظیفه مدیریت منابع انسانی را به عنوان وظیفه ای که در اثربخشی سازمان تاثیری ندارد، می نگرند. متخصصان منابع انسانی در برابر این چالش، باید بیشتر روی محاسبه و اثبات پیامدهای مالی فعالیت های خود کار کنند.

چالش چهارم: فشار رقابت در سال های اخیر سازمان ها را به کوچک سازی وادار کرده است. برون سپاری فعالیت های منابع انسانی به موضوعی قابل بحث تبدیل شده است. متخصصان منابع انسانی باید در مقابل این چالش، باید لزوم حضور خود در سازمان را اثبات کنند، به گونه ای که نبود آنها در شرکت احساس شود.

چالش پنجم: تعدد تقاضاها از مدیران منابع انسانی. مدیران منابع انسانی با فعالیت ها و کارهای بسیاری درگیر هستند. از رسیدگی به درگیری های بین کارکنان و رعایت قوانین گرفته تا حفظ  و توسعه استعدادها و یا شریک استراتژیک. در پاسخ موثر به این چالش، متخصصان منابع انسانی باید با اولویت گذاری کارهای خود، به موضوعات و مسائل مهم و استراتژیک بپردازند، تا بدین طریق میان این تقاضاها و خواسته های بسیار، موازنه ایجاد کنند.

در صورت برخورد مناسب با این پنج چالش کلیدی، به نظر می‌رسد مدیریت منابع انسانی در آینده از جایگاه استراتژیک و ویژه‌های در شرکت‌ها برخوردار خواهد بود. 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

olliehyltonolliehylton
AsalghasemiAsalghasemi
EROGeafedsEROGeafeds
staceygilfillanstaceygilfillan
lourdeswentzlourdeswentz
terrywbu456189terrywbu456189
AlbertButAlbertBut
katrindww9katrindww9
jenniferecholsjenniferechols
Masikh90Masikh90