چگونه مدیران منابع انسانی ارزش می آفرینند؟

شاید برای شما این سؤال پیش آمده باشد که مدیران منابع انسانی چه نقشی در تحقق هدف شرکت‌ها دارند؟

پاسخ به این سؤال مستلزم دانستن هدف شرکت است. هدف نخستین و هدف غایی تمام شرکت‌ها، تحقق بهره‌وری است. بهره‌وری به زبان ساده به معنای انجام درستِ کارهای درست است. بهره‌وری یعنی مصرف بهینه منابع مالی، اطلاعاتی، انسانی و … سازمان به شکل اثربخش. برای آنکه بهره‌وری در سازمانها مستمر باشد، باید دائماً روش‌های نوینی برای ارتقای آن ارائه شود. یعنی روش‌هایی که هزینه‌های سازمان را در تولید یا ارائه خدمات کاهش دهد و یا منابع درآمدی جدیدی را به شرکت اضافه کند. این امر ممکن نخواهد بود مگر به کمک داشتن کارکنانی خلاق و نوآور. مدیران منابع انسانی با جذب و نگهداشت کارکنان خلاق و نوآور و یا با تربیت آنها، این استمرار در بهره‌وری را تضمین می‌کنند. 

برای داشتن و نگهداشتن کارکنان خلاق و نوآور در سازمان، باید کیفیت زندگی کاری در سازمان ارتقا یابد. یعنی پیش‌شرط داشتن چنین کارکنانی، تأمین نیازهای کارکنان و ترغیب آنها برای ماندن در شرکت یا سازمان از طریق ایجاد محیط کاری باکیفیت و حمایتگر است. مدیران منابع انسانی با شناخت و برآوردن نیازهای کارکنان، این زمینه را برای بروز خلاقیت و نوآوری در سازمان فرآهم می‌کنند. 

مدیران منابع انسانی با ایفای دو نقش حیاتی جذب و حفظ کارکنان خلاق و نوآور و تأمین نیازهای آنها در قالب پرداخت حقوق و دستمزد عادلانه و یا ارائه خدمات رفاهی مناسب، شرکت‌ها را در رسیدن به بهره‌وری و ارتقای آن کمک می‌کنند. بنابراین مهارت مدیران منابع انسانی در ایفای اثربخش این دو نقشِ حیاتی، راز موفقیت شرکت‌ها در تحقق بهره‌وری است. 

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

omid_ghorbaniomid_ghorbani
ugploren810195ugploren810195
zolghadrimzolghadrim
khatereh.mohammadii@gmail.comkhatereh.mohammadii@gmail.com
NOURBAKHSHNOURBAKHSH
kandismulgrave5kandismulgrave5
rosariakovach6rosariakovach6
love httpsgoogle.comsearh zikizo7love httpsgoogle.comsearh zikizo7
horshabanpourhorshabanpour
ruajamel43ruajamel43