کارکنان سَمی؛ هزینه‌های پنهان و چگونگی مدیریت آنها (قسمت دوم)

در ادامه نوشته نخست (کارکنان سَمی؛ هزینه‌های پنهان و چگونگی مدیریت آنها (قسمت اول))، در این بخش خواهیم دید که هزینه‌های پنهان وجود کارکنان سمی در سازمان چقدر است و خواهیم فهمید که برای دور کردن سازمان از این هزینه‌های پنهان چه باید کنیم؟ باید بدانید که احتمال ترک خدمتِ کارکنان خوب، زمانی که در معرض کارکنان سمی قرار می‌گیرند، ۵۴ درصد بیشتر از زمانی است که چنین کارکنانی در سازمان وجود ندارند. اما

  1. آیا می‌توان عواملی را که منجر می‌شود احتمال بروز رفتارهای سمی را افزایش دهد، شناسایی کرد؟
  2. آیا می‌توان اثراتی که کارکنان سمی بر همکاران خود خواهند داشت را اندازه‌گیری کرد؟

1

برای دریافت پاسخ این سوالات، این نوشته را که حاصل پژوهشی قوی و دست اول است دنبال کنید.

امتیاز کمِ متقاضیان استخدام در معیارهای “قابلیت اعتماد و اطمینان، حضور و توجه همه‌جانبه در سازمان و گرایش به خدمت‌رسانی”، پیش‌بین‌های بسیار خوبی برای رفتارهای سمی هستند.

با واکاویِ دقیق‌تر و عمیق‌تر نتایجی که از معیارهای استخدام و رابطه آن‌ها با رفتارهای سمی کارکنان به دست آمد، مشخص شد که کارکنان با رفتارهای سمی، امتیاز پایینی را در دو معیار ذیل بدست آورده بودند:

  1. حضور و توجه همه‌جانبه در سازمان و قابلیت اعتماد و اطمینان. رابطه معناداری بین قابلیت اعتماد به کارکنان و حضور به‌موقع آن‌ها در سازمان و رفتارهای سمی وجود داشت.
  2. گرایش به خدمت‌رسانی. رابطه معناداری بین تمایل کارکنان به کمک به مشتریان و حل مسائل آن‌ها و رفتارهای سمی وجود داشت.

براساس این نتایج مشخص است که کارکنان سمی، افراد قابل اعتمادی نیستند و تمایلی به کمک کردن دیگران ندارند. همچنین این نتیجه نشان می‌دهد که مصاحبه‌کنندگان در جریان استخدام کارکنان باید به دنبال چه ویژگی‌هایی در متقاضیان استخدامی باشند.

رفتارهای سمی، مُسری هستند!

براساس یافته‌های این پژوهش مشخص شد که احتمال بروز رفتارهای سمی در تیم‌های بزرگ‌تر بیشتر از احتمال بروز این رفتارها در تیم‌هایی با اعضای کم‌تر است. به همین ترتیب، نتایج پژوهش شواهد قدرتمندی را مبنی بر این ادعا که رفتارهای سمی، مُسری هستند، ارائه کرد. به عبارت دیگر کارکنان مرتب و در همه زمان‌ها مستعد گیر افتادن در رفتارهای سمی هستند، مادامی که در معرض افراد سمی قرار بگیرند. نتایج ضمنی این نتیجه، کمی ترسناک است!

مهم‌ترینشان آن است که، کارکنان سمی از قابلیت مسموم کردن همه سازمان برخوردار هستند. بنابراین برآورد هزینه چنین رفتارهایی در سازمان، باید با توجه به اثرات ضمنی و غیرمستقیم آن‌ها در سازمان صورت گیرد.

61

احتمال ترک خدمتِ کارکنان خوب، زمانی که در معرض کارکنان سمی قرار می‌گیرند، ۵۴ درصد بیشتر از زمانی است که چنین کارکنانی در سازمان وجود ندارند.

نتایج پژوهش نشان داد که کارکنان خوب به دلایل مختلفی اقدام به ترک داوطلبانه شغل و سازمان خود می‌کنند. نتایج نشان داد وقتی کارکنان خوب و بهره‌ور در تیم‌های کوچک‌تر قرار می‌گیرند، برخلاف کارکنان سمی، احتمال ترک داوطلبانه آن‌ها افزایش می‌یابد. جالب آن است که کارکنان خوب وقتی در تیمی با ۲۰ عضو قرار می‌گیرند که در میان آن‌ها کارکنان سمی وجود دارد، احتمال ترک خدمت این کارکنان خوب بالا می‌رود. تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که وجود یک کارمند سمی در یک تیم ۲۰ نفره، هزینه‌های استخدام و پیدا کردن جایگزین برای فردی که تیم را به دلیل این رفتارهای مخرب ترک می‌کند را تا سه برابر افزایش می‌دهد. این تنها هزینه مستقیمی است که یک کارمند سمی برای سازمن تحمیل می‌کند، نیاز به توضیح ندارد که هزینه‌های غیرمستقیم حضور چنین کارکنانی در سازمان و تبعات رفتارهای مخرب، سمی و بعضاً غیر قانونی آن‌ها برای سازمان تا چه اندازه خواهد بود.

در این پژوهش، تبعات عملکرد کارکنان سمی را با بررسیِ داده‌های مربوط به عملکرد آن‌ها مورد توجه قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که کیفیت عملکرد تیم و بهره‌وری سایر اعضای تیم وقتی در میان آن‌ها افراد سمی وجود داشته باشد، کاهش می‌یابد. جالب آن است که نتایج نشان داد که در چنین وضعیتی، کارکنان سمی از کارکنان غیر سمی، از نظر سرعت در انجام وظایف و کارها، بهره‌ورتر هستند اما کیفیت عملکرد آن‌ها (یعنی رضایت مشتریان) بسیار ضعیف‌تر از کارکنان غیر سمی است.

نتایج نشان می‌دهد که تمرکز کارکنان سمی بیشتر بر کمیت کار است تا بر کیفیت کار و انجام وظایف.

نتایج نشان داد که عملکرد کارکنان سمی در این تیم‌ها خیلی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، اما نتیجه جالب آن است که کارکنان سمی بر عملکرد سایر کارکنان در تیم، تأثیر دارد و عملکرد روزانه آن‌ها را فرسایش می‌دهد. یعنی کارکنان سمی در عملکرد تأثیر یک‌باره و در یک زمان مشخص ندارند، اما همانند همان سیب گندیده، آرام آرام عملکرد تیمی را فرسایش داده و افراد را دچار فرسودگی شغلی می‌کنند.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش دو سؤال مشخص مورد بررسی قرار گرفت:

  1. آیا می‌توان عواملی را که منجر می‌شود احتمال بروز رفتارهای سمی را افزایش دهد، شناسایی کرد؟
  2. آیا می‌توان اثراتی که کارکنان سمی بر همکاران خود خواهند داشت را اندازه‌گیری کرد؟

یافته‌ها و نتایج پژوهش نشان داد که پاسخ دو سؤال فوق، «پاسخ مثبت» است.

برای سؤال نخست، مشخص شد که رفتارهای سمی در گروه‌ها و تیم‌های بزرگ‌تر شایع‌تر است. شاید دلیلش آن باشد که مدیریت و پایش رفتارهای افراد در تیم‌های بزرگ، دشوارتر است. همچنین مشخص شد که اگر افراد در معرض مستقیم کارکنان سمی قرار گیرند، برای مثال همکار آن‌ها باشند، به احتمال بسیار زیاد، این افراد نیز رفتارهای سمی را از خود بروز خواهند داد. به عبارت دیگر، رفتارهای سمی مسری هستند و از فردی به فرد دیگر انتقال می‌یابند.

برای سؤال دوم مشخص شد که هزینه‌های پنهان و غیرمستقیم وجود کارکنان سمی در سازمان و بروز رفتارهای سمی در محیط کاری، بسیار بیشتر از هزینه‌های مستقیمی است که این کارکنان با تأثیراتشان بر عملکرد خود و دیگران بر سازمان تحمیل می‌کنند. کارکنان سمی منجر به افزایش تمایل کارکنان دیگر برای ترک سازمان می‌شوند. هزینه‌ای که استخدام یک فرد سمی بر سازمان تحمیل می‌کند، چیزی حدود ۱۲۸۰۰ دلار است، حال آنکه هزینه استخدام یک فرد غیر سمی برای سازمان در حدود ۴۰۰۰ دلار است.

همچنین یافته‌ها نشان داد که اثر کارکنان سمی بر عملکرد قابل اندازه‌گیری کارکنان دیگر قابل چشم‌پوشی است اما اثرات رفتارهای آن‌ها، با ایجاد استرس و فرسودگی شغلی در سازمان، حالت فرسایشی دارد و به تدیج سازمان را دچار آسیب‌های جدی می‌کند.

یافته‌های این پژوهش به دو دلیل تنها بخشی کوچک از یک کوه‌یخی عظیم است.

– نخست آن که تأکید این پژوهش بر رفتارهای فاحش مخرب (مثل آزار جنسی، خرابکاری و تقلب سازمانی، مصرف مواد مخدر) بود و رفتارهایی از قبیل بی‌ادبی در سازمان، قلدری، یا تضعیف همکاران، که بسیار هم در سازمان‌ها شایع هستند، مورد توجه قرار نگرفتند.

– دوم آن که، در این پژوهش فرض مسری بودن رفتارهای سمی در تحلیل داده‌ها در نظر گرفته نشد. در واقع اینکه رفتارهای سمی، مسری هستند، یکی از یافته‌های این پژوهش بود. به عبارت دیگر، اگر پژوهش دیگری با توجه کردن به مسری بودن این رفتارها داده‌هایی را گردآوری کند و به تحلیل آن‌ها بپردازد، احتمال زیاد نتایج قوی‌تری درباره ادعاهای مطرح شده در این پژوهش ارائه کند. بنابراین نتایج این پژوهش محافظه‌کارانه بودند.

این پژوهش یکی  از نخستین پژوهش‌هایی بود که داده‌های واقعیِ محیط کار را مورد توجه قرار داد. مشخص شد که

برخلاف آنکه نرخ بسیار اندکی از کارکنان، سمی هستند (یعنی حدود ۳ الی ۵ درصد کل کارکنان)، اثر آن‌ها بر فرهنگ سازمانی بسیار قابل توجه است و هزینه‌های پنهان زیادی بر گردن سازمان تحمیل می‌کند.

بنابراین کارکنان باید توجه داشته باشند که تا جایی که امکان دارد خودشان را در معرض رفتارهای سمی کارکنان سمی قرار ندهند و با شناسایی افراد مستعد این رفتارها، هر چه سریع‌تر سازمان را از اثرات مخرب چنین افراد و رفتارهایی دور کنند.

همچنین مدیران منابع انسانی در سازمان‌ها باید با انجام مصاحبه‌های استخدامی دقیق و علمی، با شناسایی متقاضیانی که بالقوه مستعد رفتارهای سمی هستند، از ورود آن‌ها به سازمان جلوگیری کنند.

مأخذ: www.cornerstoneondemand.com

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

syreetawilcox3syreetawilcox3
rezahajighasemirezahajighasemi
AbbasqorbaniAbbasqorbani
nimafadenimafade
Parisa peyroviParisa peyrovi
OlgablideOlgablide
SARHANGISOHEIL@gmail.comSARHANGISOHEIL@gmail.com
rezaei_aslanrezaei_aslan
GlennahoureGlennahoure
keithcuming163keithcuming163