شیوه ارتباطی زنان و مردان متفاوت است

تحقیقات چیزی را که من و شما به تجربه از دوران کودکی آموخته ایم، تایید می کنند: مردان و زنان اغلب در برقراری ارتباط با یکدیگر مشکل دارند. دلیلش چیست؟ مردان و زنان، با اهداف متفاوتی مکالمه می کنند. مردان از صحبت کردن برای تاکید بر موقعیت خود استفاده می کنند ولی زنان صحبت کردن را برای برقراری رابطه بکار می برندو این تفاوت ها چالش های جدی برای مدیران ایجاد می کند. 

 

برقراری ارتباط، عملی است که طی آن طرفین مدام در پی ایجاد تعادل هستند: تعادل بین نیاز به صمیمیت و نیاز به استقلال. برای نزدیک شدن و ایجاد رابطه صمیمی، اشتراکات مورد توجه قرار می گیرند. اما استقلال مستلزم توجه به تفاوت ها و جدایی ها است. زنان و مردان در مواجهه با این دو نیاز متعارض، شیوه های متفاوتی را در پی می گیرند. 

زنان در گفتگوهای خود، در پی ایجاد ارتباط و صمیمیت هستند و گفته های خود و طرف مقابل را در این چارچوب تفسیر می کنند. مردان، در یک مکالمه، همه چیز را در قالب بحث در مورد موقعیت، قدرت و استقلال تفسیر می کنند. برای مردان، گفتگو بیش از هر چیز ابزاری برای حفظ استقلال و موقعیت خود در ساختار اجتماعی محسوب می شود. برای بسیاری از زنان گفتگو، مذاکره ای برای ایجاد ارتباط نزدیک تر است. که در آن، تایید و حمایت طرف مقابل را جستجو می کنند. در اینجا مثال هایی را مرور می کنیم.

۱- مردان اعتراض دارند که زن ها چند بار یک مشکل را بیان می کنند. زنان هم اعتراض دارند که مردان گوش شنوایی ندارند. اما در واقع زنان برای این مشکل خود را مطرح می کنند در پی راه حل نیستند و فقط می خواهند احساس نزدیکی و صمیمیت ایجاد کنند و از پشتیبانی دیگران برخوردار شوند. اما مردان برای کسب حس استقلال و کنترل، شروع به ارائه راه حل می کنند و خود را در موضع بالاتری قرار می دهد. القای موضع بالاتر باعث سو تفاهم می شود. 

۲- مردان در مکالمه ها در مقایسه با زنان صراحت بیشتری دارند. یک مرد ممکن است بگوید: «من فکر می کنم شما اشتباه می کنید». اما ممکن است یک زن بگوید: «آیا به تحقیقات انجام شده توسط واحد منابع انسانی توجه نکرده اید» (منظور او این است که اگر گزارش را ببینید متوجه خواهی شد که اشتباه فکر می کنید). مردان اغلب این رفتارهای غیر مستقیم زنان را زیرکی و حیله گری، تفسیر می کنند. اما واقعیت این است که او در گفتگو به دنبال برتری جویی و نتایجی که یک جمله با صراحت به همراه دارد، نمی اندیشد.

۳- در زنان کمتر از مردان خود بزرگ بینی مشاهده می شود. آنها معمولا اختیارات خود را کمتر از واقع نشان می دهند تا مغرور جلوه نکنند. مردان معمولا این را بد تفسیر می کنند و اینطور برداشت می کنند که اعتماد به نفس زنان کم است و یا آنها در کار خود از شایستگی لازم برخوردار نیستند.

۴- مردان از زنان به خاطر معذرت خواهی های مکرر انتقاد می کنند. مردان کلماتی همچون «متاسفم» را دلیلی بر ضعف می دانند. آنها فکر می کنند کسی که می گوید «متاسفم» تقصیرها را به گردن گرفته اند. اما زنان برای این می گویند که متاسفم تا به شما بگویند که «من می دانم تو نسبت به شرایط فعلی حس بدی داری، من هم حس خوبی ندارم». برای بسیاری از زنان گفتن «متاسفم» نشان دهنده درک طرف مقابل است و کمتر مفهوم عذرخواهی به دنبال دارد.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo