انواع رفتارهای قلدر مآبانه در سازمان+ابزار اندازه‌گیری

مابینگ (Mobbing) یا غوغا برای قلدری، روند هولناک جدیدی است که به موجب آن یک بولی (Bully) یا قلدر، همکاران‌اش را برای تبانی و تهید و ترور روانشناختی افرادی که قربانیان قلدری نامیده می‌شوند، جلب می‌کند. قلدری سازمانی نوعی از آزار و اذیت نظام‌مند از سوی یک همکار، زیردست یا سرپرست در محیط‌های کاری است که مداوم بوده و ممکن است باعث مشکلات اجتماعی و روانی در قربانیان شود.

1_Knj985HSROTdwfyJpEfZ3Q

نتایج پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد قلدری سازمانی یک مشکل اجتماعی است که روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، مسئله‌ای که در بسیاری از سازمان‌ها به مشکلات روزانه سازمانی تعلق دارند. بنابراین باید راه‌هایی برای جلوگیری از قلدری سازمانی پیش‌بینی شود. تنها راه برخورد و مقابله با معضل قلدری در محیط کار توجه به یک‌طرف خاص نیست، بلکه توجه هم‌زمان به‌تمامی طرفین درگیر در این رفتار خاص سازمانی است. اما شاید نخستین گام در مدیریت و کنترل قلدری در سازمان، شناسایی انواع و میزان شیوع رفتارهای قلدری در محیط کار است. با علم به این موارد می‌توان استراتژی مناسب در کنترل قلدری در سازمان را به کار بست. انواع رفتارهای تهدیدکننده و قلدرمآبانه در سازمان عبارت هستند از (لیمان، ۱۹۹۰):

  1. رفتار‌های تهدیدکننده ارتباطات: رفتارهای تهدیدکننده برای کاهش شانس قربانی برای برقراری ارتباط مناسب با سایرین، (مثل توهین شفاهی، تماس‌های تهدیدآمیز، جلوگیری از برقراری ارتباط با سایرین، تهدیدهای شفاهی و کتبی در کار).
  2. رفتار‌های تهدیدکننده روابط اجتماعی: رفتارهای تهدیدکننده به منظور جلوگیری قربانی از حفظ روابط اجتماعی (عدم امکان صحبت کردن با سایرین، انکار حضور فرد در سازمان و جدا کردن فرد از سایرین)
  3. رفتار‌های تهدیدکننده شهرت شخصی: رفتارهای تهدیدکننده با هدف بی‌اعتبار کردن قربانی و شهرت کاری و شخصی او؛ (توهین، تهمت، شایعه‌سازی، تمسخر، تخریب فرد و…)
  4. رفتار‌های تهدیدکننده موقعیت شغلی: رفتارهای تهدیدکننده با هدف کاهش توانایی شغلی قربانی از طریق بی‌اعتبار کردن شغلی؛ (محروم‌سازی، وظایف سخت یا بیهوده، عدم توجه به ظرفیت افراد در کار و…)
  5. رفتار‌های تهدیدکننده سلامت جسمانی: رفتارهای تهدیدکننده تاثیرگذار بر سلامت فیزیکی یا ذهنی قربانی(وظایف کاری خطرناک، تهدید فیزیکی فرد، تجاوز جنسیتی به فرد و اتفاقات برنامه ریزی شده در زندگی و کار)

پرسشنامه قلدری سازمانی، میزان قلدری سازمانی در شرکت را با ۴۵ سؤال و در پنج بُعد مذکور، از منظر ادراک کارکنان می‌سنجد. ترجمه فارسی این پرسشنامه استاندارد را به همراه نحوه تحلیل و تفسیر و منبع آن را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

مآخذ:

Leymann, Heinz (1990). Handbok för användning av LIPT-formuläret för kartläggning av risker för psykiskt våld (Manual of the LIPT questionnaire for assessing the risk of psychological violence at work). Stockholm: Violen.

Leymann, Heinz (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and Victims 5 (2), pp. 119-126.

با #اچ_آر_يار همراه باشيد.
www.HRyar.com
در نقل مطالب امانت‌دار باشیم.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo
syreetawilcox3syreetawilcox3
rezahajighasemirezahajighasemi
AbbasqorbaniAbbasqorbani
nimafadenimafade
Parisa peyroviParisa peyrovi
OlgablideOlgablide
SARHANGISOHEIL@gmail.comSARHANGISOHEIL@gmail.com