تیم درجه A با کارکنان درجه B

آیا تیمی که اعضای آن درجه B (کارکنانی با عملکرد متوسط) هستند، می‌توانند نتایج A (عملکرد بالا) کسب کنند؟ پاسخ یافته‌های پژوهش به این پرسش مثبت است؛ اما فقط با وجود رهبر درجه A! خیلی شنیده ایم که برخی از مدیران دلایل عدم موفقیت خود را کارکنان ناتوان معرفی می کنند. اما از رهبران درجه A چنین حرفی هرگز نمی شنوید.

3

رهبران اثربخش، می‌توانند سبک‌های مختلفی داشته باشند، اما آن‌ها ویژگی‌های مشترک ویژه‌ای دارند. یکی از این ویژگی‌ها، قضاوت‌های عالی است که به این رهبران کمک می‌کند تصمیم‌های درستی اتخاذ کنند و از اشتباه‌ها یاد بگیرند. ویژگی دیگر، هوش عاطفیِ بالای آن‌هاست. این ویژگی به آن‌ها کمک می‌کند که تحت فشار آرام بمانند و روابط سازنده‌ای با سایر اعضای تیم برقرار کنند. ویژگی دیگر آن‌ها، بلندپروازی آن‌هاست که آن‌ها را سمت‌ و سوی عملکرد بالا می‌کشاند.

– علاوه بر این ویژگی‌ها، چهار تاکتیک وجود دارد که هر رهبری می‌تواند از آن‌ها برای اثربخش‌تر کردن عملکرد اعضای تیمش استفاده کند.

– نخست، وجود چشم‌اندازی قدرت‌مند، که برنامه‌ مشخصی برای عمل فرآهم کرده و نقطه عطف همه برنامه‌هاست.

– دوم، استفاده از تحلیل‌گرانی است که منجر به اتخاذ تصمیم‌های بهتر و استفاده درست‌تر از داده‌ها می‌شود.

– سوم، ارائه بازخورِ صادقانه به اعضای تیم و کمک به آن‌ها در بهبود عملکردشان است.

– تاکتیک آخر، داشتن روحیه‌ای پرورش‌دهنده و توانمندساز که اعضای تیم را برای داشتن عملکردی بهتر تشویق می‌کند. وقتی افراد نسبت به همدیگر حساس باشند و سرنوشت یکدیگر را در یک مسیر ببینند، این احساس اتحاد و یگانگی، عملکرد آن‌ها را ارتقاء خواهد باشد.

بنابراین چه بسا داشتن رهبری ضعیف، تلاش های تیم با اعضای درجه A را به نتایج ضعیف منجر کند. ولی داشتن رهبری درجه A که ویژگی‌های فوق را دارا باشد و از فنون معرفی شده استفاده کنند، می‌توانند عملکرد کارکنانی که متوسط هستند را به عملکردی عالی ارتقاء دهند.

مأخذ

http://www.harvardbusiness.org

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

matildaruby061matildaruby061
sepideh.sobhanisepideh.sobhani
tamikanuttertamikanutter
camillaschulzecamillaschulze
ZALuhZALuh
mehrdadmalijimehrdadmaliji
Azadi.mmAzadi.mm
ajdari54@gmail.comajdari54@gmail.com
rezasarafrazirezasarafrazi
bryantbramlettbryantbramlett