شيوه‌هاي حفاظت از خود در برابر مدیران خودشیفته!

در پست «مدیرتان خودشیفته است» درباره ده ویژگی مدیران خودشیفته که تجربه کاری را برای کارکنان و همکاران خود تلخ می‌کنند صحبت کردیم. در این پست به ارائه شیوه‌هایی برای محافظت از خود در برابر چنین مدیرانی می‌پردازیم.

things-narcissist-try-to-take-advantage-of-you

۱٫ بهترين نصيحت، کار نکردن براي اينگونه افراد و انتخاب نکردن آنهاست و تا وقتي که قطع رابطه نکنيد، بهترين راه حفاظت از خطرات عاطفي و ديگر خطراتي است که اين افراد مي توانند موجب شوند.

۲٫ مستقيماً با چنين مدیرانی مقابله نکنيد، مقابله مي‌تواند منجر به خشم و پاسخ کينه جويانه شود، آرام باشيد.

۳٫ تلاش براي ايجاد يک مانع عاطفي بين خود و فرد خود شيفته، تلاش کنيد با ترس و عصبانيت نسبت به آنها واکنش نشان ندهيد.

۴٫ افراد خودشيفته درباره دزديدن عقايد شما فکر نخواهند کرد، پس از سهيم کردن عقايد خود با آنها اجتناب کنيد مگر اينکه آنها را با همتايانتان در ميان گذاشته باشد.

۵٫ انتظار دروغ، فريب و تهديد از اين افراد را داشته باشيد.

۶٫ اگر آنها به شوخي گفتند (در ارتباط با من مراقب خود باشيد) بخنديد ولي اين هشدار را به عنوان شوخي در نظر نگيريد زيرا آنها جدي هستند.

۷٫ اعترافات يک فرد خودشيفته را هنگاميکه تقاضاي بخشش مي کند باور نکنيد او به آنچه مي گويد اعتقاد ندارد .

۸٫ يافتن يك مشاور و همراه قابل اعتماد: بهتر است كه يك رهبر خودشيفته مشاور خود را از بين همكاران انتخاب كند.

۹٫ در مواقع خیلی حاد از رجوع به درمانگر و متخصص غافل نشوید.

۱۰٫ كاهش درجه قدرت: براي مثال توزيع مجدد قدرت باعث مي شود تا بيشتراز يك فرد در تصميمات استراتژيك نقش داشته باشد.

مأخذ: فاخري كوزه كنان، سميرا (۱۳۸۷). مطالعه رابطه بين خودشيفتگي مديران دانشگاهي و عملكرد دانشگاه‌ها. پایان‌نامه منتشر نشده به راهنمایی دکتر آرین قلی پور و مشاوره دکتر حسین خنیفر. پرديس فارابي، دانشكده مديريت.
با #اچ_آر_يار همراه باشيد.

تلگرام: https://t.me/HRyar
www.HRyar.com
در نقل مطالب امانت‌دار باشیم.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

julietfairchildjulietfairchild
StabrovDaTStabrovDaT
alifazelialifazeli
a.saberia.saberi
ralphmccurdy898ralphmccurdy898
julieblanton006julieblanton006
Dr.esmaeiliDr.esmaeili
ThomasCapThomasCap
alisongilmeralisongilmer
Arash2236Arash2236