مدیرتان خودشیفته است!؟

مدیران خودشيفته زير بار نصايح ديگران نمی‌روند و براي موفقيت‌هايشان اعتبار بيشتري از آنچه در خورش هستند قائلند و ديگران را براي شکست‌‌ها و کاستي ‌هاي خود سرزنش مي‌کنند، مستعد لغزش و خطا در قضاوت حرفه‌اي و اعمال شخصي هستند، به خاطر بزرگنمايي، قضاوت‌ها و تصميمات ضعيفشان را با اطمينان و يقين و نفوذ بيشتري نسبت به انسان‌های کمتر خودشيفته مي گيرند.
وجود چنین مدیرانی در سازمان‌ها به دلیل ویژگی‌های منفی شخصیتی‌شان هزینه‌های زیادی برای سازمان‌ها به دنبال خواهد داشته و تجربه تلخی را برای کارکنان و زیرستان خود به یادگار خواهند گذاشت. برخی از ویژگی‌های مدیران خودشیفته عبارت هستند از:

Narcissism-2-700

احساس پستي : افراد خودشيفته توانايي حفظ احساسات مثبت در مورد خود را نداشته و به همين دليل كوچكترين حادثه ناگوار مي‌تواند واكنشهاي كاملا نامناسبي در آن‌ها ايجاد كند.

نياز سيري‌ناپذير براي برتري: افراد خودشيفته در مقام قدرت داراي نفوذي هستند كه مي‌توانند از قدرت خود بهره گرفته و از پيروانشان تقاضاي سرسپردگي و وفاداري بي چون و چرا دارند.

حساسيت بالا و خشم و غضب: افراد خودشيفته براي فرونشاندن احساسات پست خود به احساسات برتري جويانه متكي هستند. هنگامي كه اين احساسات دچار تهديد مي شوند آنها با خشم و غضب و حساسيت بالا واكنش نشان مي دهند.

فقدان همدلي: عدم توانايي درک ديگران براي يک رهبر خوب مي تواند مضر باشد و از آنجا كه فقدان همدلي يكي از نشانه هاي خودشيفتگي است لذا تصميمات رهبران خودشيفته از ديدگاه فردي و خودمحوري گرفته مي‌شود .

غيرمنطقي و انعطاف ناپذيربودن: چنين افرادي داراي الگوهاي انعطاف ناپذير در رفتار و تفکراتشان هستند و بيشتر بر اساس خواست خود تصميم مي گيرند تا منطق و عقلانيت.

بدگمانی: يک فرد خودشيفته در جايي که هيچ دشمني وجود ندارد براي خود دشمن‌تراشي مي کند.

حساس به انتقاد: چنين افرادی تنها به نوعي از اطلاعات كه طالب آن هستند گوش مي دهند و به راحتي از ديگران ياد نمي گيرند و اغلب سخنراني را ترجيح مي دهند.

شنوندگان ضعيف: يكي از پيامدهاي جدي حساسيت بيش از حد به انتقاد رهبران خودشيفته اين است كه آن ها اغلب از صحبت هاي تهديد آميز فراري هستند.

عدم تمايل براي داشتن مشاور: به علت فقدان همدلي، چنين مدیرانی سخت به ديگران اعتماد مي كنند و ارزش و اعتباري به برنامه هاي آموزشي و يا داشتن مشاور در جهت توسعه خود به عنوان رهبر قائل نيستند.

تمايل زياد براي رقابت: چنين مدیرانی در جهت تعقيب پيروزي سنگدل و بي رحم هستند.

در پست بعدیِ #اچ_آر_یار درباره شيوه‌هاي حفاظت از خود در برابر چنین مدیرانی سخن خواهیم گفت. منتظر بمانید ….

مأخذ: فاخري كوزه كنان، سميرا (۱۳۸۷). مطالعه رابطه بين خودشيفتگي مديران دانشگاهي و عملكرد دانشگاه‌ها. پایان‌نامه منتشر نشده به راهنمایی دکتر آرین قلی پور و مشاوره دکتر حسین خنیفر. پرديس فارابي، دانشكده مديريت.

با #اچ_آر_يار همراه باشيد.
آدرس تلگرام:https://t.me/HRyar
www.HRyar.com
در نقل مطالب امانت‌دار باشیم.

One Trackback

  1. […] پست «مدیرتان خودشیفته است» درباره ده ویژگی مدیران خودشیفته که تجربه کاری را برای […]

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

syreetawilcox3syreetawilcox3
rezahajighasemirezahajighasemi
AbbasqorbaniAbbasqorbani
nimafadenimafade
Parisa peyroviParisa peyrovi
OlgablideOlgablide
SARHANGISOHEIL@gmail.comSARHANGISOHEIL@gmail.com
rezaei_aslanrezaei_aslan
GlennahoureGlennahoure
keithcuming163keithcuming163