ویدئو: آشنایی با قانون کار

دانش حداقلی در رابطه با قانون کار هم مورد نیاز کارکنان است و هم مورد نیاز متخصصان منابع انسانی. اما خواندن قانون کار سخت است و فهم جزئیات آن دشوار. پس چه بهتر آن را از زبان یک حقوق دان بشنوید و ببینید. در این ویدئو که به همت سایت آموزشی وب یاد تهیه شده است، رایگان با قانون کار آشنا می شوید:

 

ادامه این ویدئو را اینجا ببینید.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

hiltonsiddons9hiltonsiddons9
HaroldgamHaroldgam
druksdruks
GeorgeRulgeGeorgeRulge
carinmarescacarinmaresca
chancearchie4chancearchie4
aryan1207aryan1207
zahrazahra
hamed2769484hamed2769484
alenalen