سه اشتباه بزرگ در پذیرش مسئولیت یک واحد

ممکن است مسئولیت اداره یک واحد جدید در شرکت تان و یا شرکت جدید به شما سپرده شود. بر عهده گرفتن مسئولیت یک واحد، دلهره‌آور است. واحدی که شناخت شما نسبت به کارکنان آن کم است و شناخت کارکنان واحد هم نسبت به شما کمتر. علاوه بر این، کارکنان این واحد عادت کرده‌ اند که کارها را طبق روشی که مدیر قبلیشان می‌پسندید، انجام دهند. بنابراین تغییر یا تعدیل این عادت‌ها ممکن است چالش‌برانگیز باشد.

new-manager-tips

اما مهم آن است که از سه اشتباه رایجی که معمولاً افراد در برعهده گرفتن مسئولیت واحد جدید، مرتکب آن می‌شوند، جلوگیری کرد. این سه اشتباه را با هم مرور می کنیم:

دوست بودن، بجای رهبر بودن. اگر بیش از اندازه برای دوست شدن با اعضای تیم تلاش و انرژی صرف کنید، ممکن است در روابط قدرت آشفتگی ایجاد شود. اغلب تیم‌ها خواهان رهبریِ مورداعتماد و شاف هستند

ابراز ناامیدی از کیفیت تیم. میزان کیفیت عملکرد تیم، چیزی است که حاصل انتظارات مدیر قبلی از آن‌هاست. اگر انتظارات شما با وضعیت فعلی تفاوت دارد، تیم را کمک کنید تا این تغییر را ایجاد کنند، نه آنکه از آن‌ها نا امید شوید

تلاش برای ایجاد اعتماد به شکل سریع. تا زمانی که اعضای تیم فرصت دارند، اجازه دهید تا نحوه مدیریت شما را پیرامون موضوعات نامناسب و مختلف ببینند. به کار بردن صداقت بیش از حد ممکن است آسیب‌زا شود. بنابراین اجازه دهید تا اعتماد در طول زمان ایجاد شود.

 

مآخذ: Hbr.org

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

olliehyltonolliehylton
AsalghasemiAsalghasemi
EROGeafedsEROGeafeds
staceygilfillanstaceygilfillan
lourdeswentzlourdeswentz
terrywbu456189terrywbu456189
AlbertButAlbertBut
katrindww9katrindww9
jenniferecholsjenniferechols
Masikh90Masikh90