مدیر عصبانی یا مدیر آرام: تجربه واقعی

ما مدیری داشتیم که از روز اول، دائم در حال فریاد زدن و داد و بیداد بود که ای فلان فلان شده ها کارتان را چرا درست انجام نمی دهید. در عین حال او مدیری کاملا“ مسلط بود و به کار اشراف داشت. فردی کاردان که پیچ وخم کار آشنایی کامل داشت و کسی جرات نمی کرد از زیر دستش فرار کند.

 

به اوضاع پرسنل مسلط بود و می دانست که چه کسی کار می کند و چه کسی کار نمی کند. اما در مدت تصدی ایشان علی رغم داد و فریاد، اقدامی که منجر به اخراج پرسنل و یا از کار بیکار کردن کسی شود مشاهده نشد و به قول خودمونی نون بُر نبود. از حقوق کسی کم نمی کرد، چونکه معتقد بود که این حقوق متعلق به خانواده فرد است. ولی به هر حال پرسنل تا حدودی ناراضی بودند و غرغر می کردند که چرا داد می زنه و استرس ایجاد می کنه و جرات اینکه برن بهش اعتراض کنند و یا اینکه حرفی بزنند را نداشتند ولیکن هر هفته جلسه هفتگی با روئسای دوایر داشت و به همراه آن صبحانه کاری داشت و بازدید وی از دوایر هم منظم بود و گاهی با روسای دوایر بازدید هفتگی داشت و ایرادات کار را باز هم به صورت داد و فریاد اعلام می کرد. ولی با همه این فریاد ها یک ساعت بعد که می رفتی دفترش تحویلت می گرفت و یادش می رفت و در عین حال با همه سخت گیریهایی که داشت تا حدودی هوای پرسنل را داشت، مثلا“ یکی از پرسنل قلبش درد گرفت و هنگامی که آمبولانس آمد مدیر کارت عابر خود را به دفتردارش داد و دفتردارش را روانه بیمارستان کرد تا اگه خرجی است انجام بده.

ولیکن بعد از مدتی این مدیر عوض شد و مدیر جدیدی جایگزین او گردید. مدیر جدید دست به قلمش عالی و در عین حال دهان بین بود. کوچکترین اشتباه پرسنل را بدون داد و فریاد در اضافه کاری آنها لحاظ می کرد و داد همه در آمده بود هر کسی هم اعتراض می کرد می گفت همینه که هست می خواهی بری، برو. علاوه بر این، مدیر جدید پشتیبان پرسنلش آنطور که باید باشد هم نبود، به دوایر مختلف سر نمی زد و به کارش تسلط کافی نداشت و در عرض چند ماه ۱۰ نفر از پرسنلش را اخراج کرد (عقیده اش این است که هر کسی مخالف نظرش باشد = اخراج). مدیری ساکت و آرام و در عین حال با قلمش سر می بره. همه ناراضی هستند و خدا خدا می کنند که زود تر عوض بشه. با مدیران دوایر تعامل لازمه را ندارد و جلسه هفتگی هم نداره.

حالا همه به این پی برده اند مدیری که فریاد می زنه خیلی بهتر از این مدیر دست به قلم است زیرا داد و فریاد مدیر قبلی بجا بود و به اضافه کاری و حقوق پرسنل کاری نداشت و کسی هم جرات تخلف و از زیر کار در رفتن را هم نداشت داد و فریادش همیشه اول صبح بود و بعد از چند ساعتی آرام می شد. ولی در کل به نظر من مدیری که فریاد بزنه بهتر از مدیری است که دست به قلم باشه!! نظر شما چیه؟

نوشته شده توسط کاربر گرامی، محمد نیکو

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke
nydiacedillonydiacedillo