۵ راه برای اینکه در مصاحبه بهتر بشنویم.

شنیدن به بخصوص در زمان مصاحبه بسیار مهم است. در بسیاری از مواقع ما به جای اینکه به عنوان مصاحبه کننده، بشنویم، مشغول سوال کردن هستیم. در این صورت بسیاری از فرصت های شنیدن و جمع آوری اطلاعات موثق را از دست می دهیم. در این نوشتار ۵ راه از مهمترین راه های شنیدن بهتر را مطرح می کنیم:

۱٫ روی قانون ۸۰/۲۰متمرکز شوید: یعنی اینکه در ۸۰ درصد مواقع بشنوید و در ۲۰ درصد مواقع سوال کنید و جهت بدهید.

۲٫ از سکوت نترسید: حتما نباید مدام حرف بزنید تا مصاحله کننده قوی ای باشید، جریان صحبت های مصاحبه شونده را دنبال کنید و به او جهت بدهید.

۳٫ موانع شنیدن را بر دارید: مثلا صفحه مانیتور را خاموش کنید، موبایل خود را را سایلنت کنید.

۴٫ سوال بپرسید: با سوال پرسیدن مصاحبه شنوده را ترغیب به صحبت کردن کنید.

۵٫ زیاد حرف نزنید: ممکن از سوال پشت سوال داشته باشید، اما سعی کنید سوالات به هم مرتبط و به قولی سوالات پیگیری بپرسید تا مجبور نشوید زیاد حرف بزنید.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

reza1441reza1441
kakpat7175kakpat7175
wrjjosettewrjjosette
paulinaarnett5paulinaarnett5
blainechanter1blainechanter1
changklinger762changklinger762
patnka734846patnka734846
bebewindham9557bebewindham9557
maximilianpattesmaximilianpattes
raymondrennen4raymondrennen4