کارکنان فروش: مرد یا زن

هزاران نفر در کشور در بخش فروش کار می کنند و انگیزه آنها برای چنین اشتغالی بسیار متنوع است. طبق نظرسنجی که از فروشنده ها در کشور آمریکا انجام شد، زنان بیشتر به صورت تصادفی درگیر این شغل می شوند ولی مردان به دلیل استقلال بیشتر و پاداش های خوب درگیر این کار می شوند.
طبق این نظرسنجی، دلیل اصلی ورود این دو گروه به این بازار کار متفاوت است:
– چون می خواهم سرنوشتم را خودم کنترل کنم
زنان: ۲۶%     مردان: ۲۹%
– چون هر چه بیشتر تلاش کنم پول بیشتری کسب می کنم.
زنان: ۱۹%       مردان: ۲۹ %
– اتفاقی بود.
زنان: ۳۳%       مردان: ۲۱%
بر اساس نتایج این نظرسنجی می توان گفت، اکثر مردان با هدف این شغل را انتخاب کردند و با تلاش بیشتر سعی در افزایش درآمد خود را دارند. انتخاب هدفمند در اغلب موارد نتایج پایدارتری به دنبال خواهد داشت.
برگرفته از:
گزیده مدیریت خرداد ۹۶

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

matildaruby061matildaruby061
sepideh.sobhanisepideh.sobhani
tamikanuttertamikanutter
camillaschulzecamillaschulze
ZALuhZALuh
mehrdadmalijimehrdadmaliji
Azadi.mmAzadi.mm
ajdari54@gmail.comajdari54@gmail.com
rezasarafrazirezasarafrazi
bryantbramlettbryantbramlett