تروریست ها در سازمان!

این روزها خیلی از تروریسم و اعمال ترویستی در گوشه و کنار جهان می شنویم و واژه تروریست وارد ادبیات روزمره زندگی ما شده است. معمولا به اعمال خشونت باری که صدمات جانی، روحی و مالی به دنبال دارد، اعمال تروریستی گفته می شود. فکر می کنید آیا در سازمان ها هم تروریست ها وجود دارند. اگر بله چگونه می توان آنها را شناسایی کرد؟ و چگونه باید آنها را مدیریت کرد؟ باید بگوییم که به نوعی تروریست ها در سازمان ها وجود دارند و اگر بتوانیم آنها را شناسایی کنیم، با اتخاذ تصمیم مناسب، در بهبود فضای کاری کمک بزرگی به سازمان کرده ایم.

 

برای شناسایی تروریست ها در سازمان کار سختی نداریم، فقط باید بدانیم که تروریست ها در سازمان چه ویژگی دارند. برای شناسایی ویژگی آنها از یک مدل بازاریابی کمک می گیریم. این مدل برای تقسیم بندی مشتریان سازمان به کار می رود ولی ما در اینجا از آن برای تقسیم بندی کارکنان سازمان استفاده می کنیم. این مدل از اندازه گیری رضایت کارکنان و تعهد آنها با سازمان حاصل می شود که در ماتریس زیر نشان داده شده است.

 

اینکه کارکنان در سازمان راضی باشند لزوما به این معنا نیست که آنها به سازمان شما متعهدند. عکس این قضیه هم صادق است بدین معنا که افراد متعهد سازمان لزوما از وضعیت خود در سازمان راضی نیستند. همانطور که در ماتریس بالا مشخص است، چهار حالت از ترکیب رضایت و تعهد کارکنان حاصل می شود که در ادامه به آنها می پردازیم:

وفاداران: این گروه از کارکنان هم به سازمانشان متعهد هستند و هم از رضایت کافی برخوردارند. این گروه بهترین نیروهای هر سازمانی هستند و به قولی مزیت رقابتی سازمان به حساب می آیند. آنها برای سازمان برندسازی می کنند و باعث جذب استعدادها و نخبگان خارجی می شوند. در مقابل افراد بیرونی از سازمان دفاع می کنند و خود را نماینده سازمانی می دانند. حد اعلای این گروه را اصطلاحا «فدائیان» می گوییم. فدائیان حسن صباح را در تاریخ خوانده ایم. در بُعد مثبت این گروه حاضرند برای سازمان هر کاری کنند تا سازمان به اهدفش نائل شود. این افراد نگین های سازمان به حساب می آیند و برای آن نعمتی بزرگ هستند.

مزدوران: این گروه رضایت بالایی دارند ولی تعهد و تعلقی کمی به سازمان دارد. آنها مثل افراد پولکی هستند که از طرف سازمان اجیر شده اند. این افراد معمولا به شغل خود تعهد بیشتری دارند تا به سازمان. در شرایط سختی به راحتی سازمان را ترک می کنند و در سازمان های دیگر مشغول به کار می شوند. شاید بهتر باشد این افراد را وارد تیم ها کرد یا در تصمیم گیری ها مشارکت داد و یا از طرح هایی استفاده کرد که در آن آینده سازمان به آینده آنها گره بخورد. ولی بهتر است وارد سطوح مدیریتی نشوند تا اینکه به سازمان متعهد شوند. معمولا جوان های امروزی جزو این گروه از کارکنان هستند و اتفاقا اگر سمت های اجرایی در سازمان های خصوصی دارید، تایید می کنید که یکی از چالش های مدیران در بخش خصوصی همین موضوع است.

گروگانان: این گروه از افراد سازمان تعهد بالایی به سازمان دارند ولی رضایت آنها کم است. آنها حس می کنند مانند یک گروگان به سازمان قفل و زنجیر شده اند و نمی توانند از آن دل بکنند هر چند که از اوضاع خود چندان راضی نیستند. شاید در بین گروه های سنی بالاتر این چنین شرایطی بیشتر دیده شود و معمولا کسانی هستند که در موقعیت های سخت و ابتدای شکل گیری همراه سازمان بوده اند. این گروه از افراد از پتانسیل خوبی برای تبدیل شدن به نیرویی وفادار برخوردارند به شرطی که به موارد عدم رضایت آنها توجه شود.

خرابکاران: این گروه از کارکنان نه تعهد بالایی دارند و نه از وضعیت خود در سازمان راضی هستند. این افراد معمولا در سازمان قر می زنند در حالی که راه حلی هم ارائه نمی کنند، منفی باف هستند، غیبت های غیر موجه بالایی دارند، از منابع سازمان سو استفاده می کنند و از زیر کار در می روند. آنها اغلب منفعل هستند و نبود آنها در سازمان منفعت بیشتری دارد تا حضورشان. اگر برای حرکت آنها به سمت خانه های بالایی و یا حذف آنها از سازمان فکری نشود کم کم موج منفی آنها اثرات مخربی را در پی خواهد داشت. 

حد اعلای خرابکاران سازمان را «تروریست ها» تشکیل می دهند. این افراد از اوضاع به شدت ناراضی هستند و هیچ تعهدی به سازمان ندارند و اگر وجود داشته باشند معمولا در مشاغل غیرحرفه ای دیده می شوند. آنها فعالانه به دنبال تخریب وجهه سازمان هستند. دست به اقدامات خرابکارانه و حتی دزدی اموال سازمان می زنند. اموال سازمان را به عمد تخریب می کنند و در مقابل افراد بیرونی از سازمان بدگویی می کنند. آنها برای هز سازمانی حکم تروریست دارند و به سرعت باید از مجموعه حذف شوند. 

اگر نظرسنجی از رضایت کارکنان دارید آن را با سنجش تعهد کارکنان همراه کنید تا بتوانید فدائیان و تروریست های سازمان خود را شناسایی کنید، نتایج جالبی به دست خواهید آورد که برای اقدامات آتی منابع انسانی سازمانتان به کار خواهد آمد!

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

omid_ghorbaniomid_ghorbani
ugploren810195ugploren810195
zolghadrimzolghadrim
khatereh.mohammadii@gmail.comkhatereh.mohammadii@gmail.com
NOURBAKHSHNOURBAKHSH
kandismulgrave5kandismulgrave5
rosariakovach6rosariakovach6
love httpsgoogle.comsearh zikizo7love httpsgoogle.comsearh zikizo7
horshabanpourhorshabanpour
ruajamel43ruajamel43