چه چیزی کارکنان شما را راضی می کند؟

برای همه مدیران این سوال بسیار مهم است و اغلب به دنبال پاسخ آن می گردند. می توان گفت که قسمتی از اثربخشی سیاست های منابع انسانی سازمان ها متکی بر ان است که برای کارکنان آن سازمان چه چیزی اهمیت دارد و آنها را راضی می کند. ممکن است در سازمانی کارکنان به میزان حقوق اهمیت بدهند، در سازمان دیگر به ویژگی های شغلی خود اهمیت بدهند و یا در سازمانی به امنیت شغلی بهای بیشتری داده شود. این که در یک سازمان به چه جنبه هایی از کار بهای بیشتری داده می شود در انتخاب راهبردهای منابع انسانی تاثیر گذار است. جدول زیر پاسخ های نمونه ای از نیروی کار در مورد آن چیزی که در شغلشان برای آنها مهم است را در ۷ کشور مختلف نشان می دهد. کار مورد علاقه و پرداخت ها در بین سایر عوامل بالاترین امتیاز را در اکثر کشورها کسب کرده است.

 

جدول: اهمیت جنیه های شغل در فرهنگ های مختلف  

معیارها

بلژیک

انگلیس

آلمان

رژیم صهیونیستی

ژاپن

هلند

آمریکا

فرصت یادگیری

۷

۸

۹

۵

۷

۹

۵

ارتباطات بین فردی

۵

۴

۴

۲

۶

۳

۷

فرصت ارتقا

۱۰

۱۱

۱۰

۸

۱۱

۱۱

۱۰

ساعات کاری شناور

۹

۵

۶

۷

۸

۸

۹

تنوع

۶

۷

۶

۱۱

۹

۴

۶

کار مورد علاقه

۱

۱

۳

۱

۲

۲

۱

امنیت شغلی

۳

۳

۲

۱۰

۴

۷

۳

تناسب بین افراد و کار

۸

۶

۵

۶

۱

۶

۴

پرداخت

۲

۲

۱

۳

۵

۵

۲

شرایط کاری

۱۱

۹

۱۱

۹

۱۰

۱۰

۱۱

استقلال

۴

۱۰

۸

۴

۳

۱

۸

 

می بینیم که در کشورهای مختلف اولویت ها در جنبه های مختلف شغلی متفاوت است و مسلما برای افزایش رضایت شغلی نمی توان نسخه ای یکسان برای همه آنها به کار بست. در سطح سازمان ها و حتی واحدها هم، اولویت های کارکنان متفاوت است. آیا راهبرد انگیزشی ما برای کارکنان واحد تحقیق و توسعه، فروش و تولید باید یکسان باشد؟ برای مثال شرکتی برای پرداخت غیرنقدی قسمتی از مزایای پایان سال به همه کارکنان خود ۴ کیلو گوشت قرمز و پتو داده بود. کارکنان بخش تولید استقبال خوبی از آن کردند ولی اغلب کارکنان دانشی سازمان حتی برای دریافت گوشت و پتو به واحد منابع انسانی مرجعه نکردند! دلیل روشن است و نیاز به توضیح ندارد. 

پس به دنبال اینکه چه چیزی کارکنانتان را راضی می کند در سایت ها و نوشته ها نگردید. برای پاسخ به این سوال با دیدی باز و گوشی شنوا به درون سازمان خودتان مراجعه کنید. به مدیران منابع انسانی سازمان ها توصیه می کنیم که با نظرسنجی از اولویت مواردی که بر رضایت کارکنان سازمانشان تاثیر می گذارد با خبر شوند، دست از مدل هایی که برای همه جا کاربرد دارد بکشند و بر مبنای این اولویت ها بر روی ارتقای انگیزه آنها کار کنند تا نتیجه بهتری بگیرند. البته اگر نتایج نظرسنجی به صورت واحدی تفسیر شود، می توان نسخه های دقیق تر و معتبرتری برای کارکنان پیچید و شاهد پیامدهای بهتری بود.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

matildaruby061matildaruby061
sepideh.sobhanisepideh.sobhani
tamikanuttertamikanutter
camillaschulzecamillaschulze
ZALuhZALuh
mehrdadmalijimehrdadmaliji
Azadi.mmAzadi.mm
ajdari54@gmail.comajdari54@gmail.com
rezasarafrazirezasarafrazi
bryantbramlettbryantbramlett