کدام یک بیشتر انگیزه می دهد؟ پاداش یا تنبیه

جرمی بنتهام فیلسوف قرن ۱۸ می نویسد: “درد و لذت، تمام اعمال، گفتار و افکار ما را هدایت می کند”. عصب شناسی امروز نیز نظریه بنتهام را تایید می کند.

خیلی عجیب نیست سازمان ها هم وقتی می خواهند انگیزه انجام کاری را بدهند، یا وعده لذت ناشی از پاداش را می دهند و یا درد ناشی از تنبیه. اما کدام را باید استفاده کرد؟ وعده هویج یا تهدید چوب؟

بر اساس تحقیقی که در یک بیمارستان نیویورک برای تشویق کارکنان بخش مراقبت پزشکی برای شستن دستشان انجام شد، برای این سوال جوابی به دست می دهد. در ابتدا در جلوی دستگاه ضدعفونی کننده دست، پیام های هشدار آمیز مبنی بر خطرات نشستن دست پخش شد اما تنها ۱۰ درصد از افراد دستشان را ضدعفونی می کردند. بعد از انجام یک مداخله و افزودن یک بُرد الکترونیکی جریان تغییر کرد. این بُرد الکترونیکی بعد از هر بار استفاده عبارت “کارِت عالی بود” را بازگو می کرد و به عبارتی بازخورد مثبت می داد. در نتیجه افراد بیشتری ترغیب به استفاده شدند.

بر این اساس پاداش انگیزاننده قوی تری است اما نه همیشه!

علم عصب شناسی توصیه می کند، زمانی که می خواهید افراد را تشویق به انجام کاری کنید، بهترین انگیزه پاداش و تصویر کردن لذت ناشی از آن است. اما زمانی که می خواهید افراد را از کاری منع کنید، بهترین انگیزاننده تنبیه است.

این موضوع کاملا به ساختار مغز ما مرتبط است. وقتی انتظار پاداش و چیزهای خوب را داریم، مغز ما دستور “برو” را می دهد. اما وقتی انتظار چیزهای سخت و درد را داریم، مغز ما فرمان “ایست” را می دهد.

برای مثال اگر حتی به فرزند خود می گویید: “اگر دیگر کتاب را پاره نکنی برات شکلات می خرم” احتمالا زیاد اثربخش نخواهد بود. اما اگر بگویید “اگر کتاب را پاره کنی، از استفاده از تبلت محروم می شوی” احتمالا اثر بیشتری خواهد داشت.

تنبیه و پاداش در جای خود اثربخش هستند. فقط باید حواسمان باشد دنبال منع هستیم یا ترویج.

 

برگرفته از:

HBR: What Motivates Employees More: Rewards or Punishments

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

omid_ghorbaniomid_ghorbani
ugploren810195ugploren810195
zolghadrimzolghadrim
khatereh.mohammadii@gmail.comkhatereh.mohammadii@gmail.com
NOURBAKHSHNOURBAKHSH
kandismulgrave5kandismulgrave5
rosariakovach6rosariakovach6
love httpsgoogle.comsearh zikizo7love httpsgoogle.comsearh zikizo7
horshabanpourhorshabanpour
ruajamel43ruajamel43