اول انتخاب افراد بعد انتخاب هدف

لحظاتی فرا می رسد که دیگر نمی توان در انتظار کسی ماند. در این هنگام، یا جایگاه خود را حفظ کرده اید و یا آن را از دست داده اید.

شاید فکر کنید که اولین مرحله تحول یک شرکت از خوب به عالی ایجاد خط مشی و چشم انداز جدید است و سپس سپردن افراد متعهد و مناسب در این استراتژی جدید.

اما در شرکت هایی که از خوب به عالی را پدید آوردند این طور نبود که نخست مقصد را انتخب کنند و بعد افراد مناسب بیایند. بلکه آنها ابتدا افراد مناسب انتخاب می کردند و افراد نامناسب را حذف می کردند. سپس هدف خود را تعیین می کردند. آنها در واقع می گفتند: “ببینید، من دقیقا نمی دانم چه هدفی دارم. اما تا این حد می دانم اگر افراد مناسب را انتخاب کنیم، آنها را در جایگاه های مناسب قرار دهیم و افراد نا مناسب را حذف کنیم، آن گاه می توانیم هدفی عظیم و ارزشمند برای خود تعیین کنیم.”

از خوب به عالی

رهبران شرکت های رهسپار تعالی بر سه حقیقت ساده واقف بودند:

  1. اگر شما در آغاز حرکت به جای اینکه هدف را تعیین کنید، در فکر انتخاب افراد مناسب باشید، می توانید به راحتی به دنیایی متحول قدم بگذارید. اگر افراد در وهله اول فقط به دلیل هدف سازمان به آن ملحق شوند، آنگاه اگر لازم باشد در نیمه راه هدف را تغییر دهیم چه اتفاقی می افتد؟
  2. اگر شما افراد مناسب را انتخاب کنید، آنگاه مسئله ایجاد انگیزه و اداره کردن آنها به مراتب کمتر می شود. افراد شایسته نیازی به کنترل شدید یا ایجاد انگیزه ندارند. آنها به واسطه انگیزه درونی خود به حرکت در می آیند تا بهترین دستاوردها را پدید آورند و سهمی در رسیدن به هدفی عظیم داشته باشند.
  3. اگر افراد نایالایق را استخدام کنید، حتی در صورتی که مسیر درست را پیدا کنید. باز هم نخواهید توانست به سازمانی عظیم تبدیل شوید. دیدگاه بزرگ بدون افراد کاردان و با کفایت، امری ناممکن است.

 

ماخذ: از خوب به عالی، جیم کالینز، ترجممه ناهید سپهرپور

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

matildaruby061matildaruby061
sepideh.sobhanisepideh.sobhani
tamikanuttertamikanutter
camillaschulzecamillaschulze
ZALuhZALuh
mehrdadmalijimehrdadmaliji
Azadi.mmAzadi.mm
ajdari54@gmail.comajdari54@gmail.com
rezasarafrazirezasarafrazi
bryantbramlettbryantbramlett