مدیر فرهنگ!

وقتی عنوان شغلی مدیر ارشد فرهنگ به چشم شما می خورد، حتما فکر می کنید که با یک عنوان دهن پر کن طرف هستید، عنوانی که مشابه آن در شرکت های زیادی وجود دارد ولی بیشتر از آنکه جنبه عملی داشته باشد، جنبه ظاهری دارد. اما این بار اوضاع فرق می کند، زیرا در ادامه این عنوان نام غول بزرگ جستجو یعنی گوگل به چشم می خورد.

فرهنگ گوگل

 

داستان مدیر ارشد فرهنگ گوگل به زمانی بر می گردد که این شرکت تصمیم گرفت وارد بورس شود. بسیاری مدیران گوگل با این تصمیم مخالفت کردند. به نظر آنها وارد شدن گوگل به بورس سبب از بین رفتن فرهنگ سازمانی این شرکت می شود، فرهنگی که مدت ها برای آن تلاش کرده بودند. اما در این میان لری پیج و سرگئی برین متعهد شدند که اجازه ندهند چنین اتفاقی روی دهد و به همین دلیل شغلی با عنوان مدیر ارشد فرهنگ گوگل ایجاد کردند، شغلی که وظیفه آن محافظت از فرهنگ سازمانی شرکت گوگل بود.

بله، مدیر فرهنگ سازمانی. این شغل وظایف زیر را برعهده دارد:

– نهادینه سازی ارزش های سازمانی با دنیال کردن چشم انداز سازمان

– اطمینان از همراستایی استراتژی های سازمانی با فرهنگ سازمانی

– تسهیل گر تغییرات سازمانی

– اطمینان از سیستم ها و ساختارهای منابع انسانی با فرهنگ مورد انتظار سازمان

– کمک به سایر مدیران ارشد برای آزادسازی ظرفیت های انسانی نیروهای زیرمجموعه خود

 

ماخذ:

برگرفته از کتاب ۲۰۰ کپسول خواندنی از گوگل

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lucioo7104042lucioo7104042
jeffereyhutchesojeffereyhutcheso
Fermesk2Fermesk2
babaali20babaali20
StudentStudent
gayled986442gayled986442
0914997845409149978454
hkhk
gradymarden9gradymarden9
corrinefrankecorrinefranke