آی بی ام: گزارش تحلیلی رازهای کاهش خطاهای جذب

موسسه نیروی کار آی بی ام با تحقیقی که روی ۶۲۰۰ مدیر منابع انسانی از ۲۶ کشور و ۱۸ صنعت در سال ۲۰۱۵ انجام داد، گزارش تحلیلی از معیارهای ارزیابی اثربخشی فرایند جذب و تاثیر آن ها در کاهش خطاهای جذب ارائه داد. شما می توانید نسخه اصلی این گزارش را در ادامه دانلود کنید

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag