آی بی ام: گزارش تحلیلی رازهای کاهش خطاهای جذب

موسسه نیروی کار آی بی ام با تحقیقی که روی ۶۲۰۰ مدیر منابع انسانی از ۲۶ کشور و ۱۸ صنعت در سال ۲۰۱۵ انجام داد، گزارش تحلیلی از معیارهای ارزیابی اثربخشی فرایند جذب و تاثیر آن ها در کاهش خطاهای جذب ارائه داد. شما می توانید نسخه اصلی این گزارش را در ادامه دانلود کنید

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli