گزارش دورکاری و کارشناور ۲۰۱۵

کار شناور و دورکاری با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تغییر سبک زندگی در حال گسترش است. در این گزارش روند این پدیده در شرکت های آمریکای شمالی، اروپایی و اقیانوسیه و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است. اگر در خواست ساعت کاری شناور در شرکت شما زیاد شده است، توصیه می کنیم این گزارش را مطالعه کنید:

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli