گزارش دورکاری و کارشناور ۲۰۱۵

کار شناور و دورکاری با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تغییر سبک زندگی در حال گسترش است. در این گزارش روند این پدیده در شرکت های آمریکای شمالی، اروپایی و اقیانوسیه و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است. اگر در خواست ساعت کاری شناور در شرکت شما زیاد شده است، توصیه می کنیم این گزارش را مطالعه کنید:

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

hosseinnhosseinn
m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]