انجمن منابع انسانی آمریکا: شبکه های اجتماعی در کارمندیابی

بر خلاف گذشته که شیوه های آگهی های کاغذی برای استخدام مرسوم بود، اکنون با رواج شبکه های اجتماعی شیوه های کارمندیابی به طور کلی دگرگون شده است. بر اساس گزارش انجمن منابع انسانی آمریکا استفاده از شبکه های اجتماعی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ در آمریکا با نزدیک به ۴۰ درصد رشد به ۸۶% درصد رسیده است. اگر مسئولیت کارمندیابی و جذب را در شرکت برعهده دارید خواندن گزارش زیر را به شما توصیه می کنیم

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag