انجمن منابع انسانی آمریکا: شبکه های اجتماعی در کارمندیابی

بر خلاف گذشته که شیوه های آگهی های کاغذی برای استخدام مرسوم بود، اکنون با رواج شبکه های اجتماعی شیوه های کارمندیابی به طور کلی دگرگون شده است. بر اساس گزارش انجمن منابع انسانی آمریکا استفاده از شبکه های اجتماعی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ در آمریکا با نزدیک به ۴۰ درصد رشد به ۸۶% درصد رسیده است. اگر مسئولیت کارمندیابی و جذب را در شرکت برعهده دارید خواندن گزارش زیر را به شما توصیه می کنیم

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

JeremyacallJeremyacall
udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.com[email protected]
diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax