انجمن منابع انسانی آمریکا: شبکه های اجتماعی در کارمندیابی

بر خلاف گذشته که شیوه های آگهی های کاغذی برای استخدام مرسوم بود، اکنون با رواج شبکه های اجتماعی شیوه های کارمندیابی به طور کلی دگرگون شده است. بر اساس گزارش انجمن منابع انسانی آمریکا استفاده از شبکه های اجتماعی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ در آمریکا با نزدیک به ۴۰ درصد رشد به ۸۶% درصد رسیده است. اگر مسئولیت کارمندیابی و جذب را در شرکت برعهده دارید خواندن گزارش زیر را به شما توصیه می کنیم

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli