دستورالعمل کارمندیابی و استخدام

داشتن نظامی مدون در جذب و استخدام، از نیازهای اولیه مدیریت منابع انسانی شرکت ها است. این دستورالعمل در ۱۶ صفحه (فونت ۱۳ فاصله خطوطو ۱٫۱۵) مراحل کارمندیابی تا جذب کارکنان شامل تکمیل فرم تقاضا، مصاحبه، آزمون، بررسی سوابق و …، همراه با ساختار اجرایی و مسئولیت ها در گام های مختلف، تنظیم شده است. همچنین نمونه فرم های قرارداد و فرم دریافت اطلاعات پرسنلی در پیوست دستورالعمل امده است. این دستورالعمل یک نمونه است و هر سازمانی متناسب با نیاز و شرایط خود می تواند آن را تغییر دهد.

۵۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag