دستورالعمل کارمندیابی و استخدام

داشتن نظامی مدون در جذب و استخدام، از نیازهای اولیه مدیریت منابع انسانی شرکت ها است. این دستورالعمل در ۱۶ صفحه (فونت ۱۳ فاصله خطوطو ۱٫۱۵) مراحل کارمندیابی تا جذب کارکنان شامل تکمیل فرم تقاضا، مصاحبه، آزمون، بررسی سوابق و …، همراه با ساختار اجرایی و مسئولیت ها در گام های مختلف، تنظیم شده است. همچنین نمونه فرم های قرارداد و فرم دریافت اطلاعات پرسنلی در پیوست دستورالعمل امده است. این دستورالعمل یک نمونه است و هر سازمانی متناسب با نیاز و شرایط خود می تواند آن را تغییر دهد.

۵۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli