شاخص های کلیدی عملکرد واحد منابع انسانی (HR KPI)

شاخص های کلیدی منابع انسانی یا KPI های منابع انسانی به مدیران منابع انسانی و مدیران شرکت ها کمک می کند که برای واحد منابع انسانی اهداف عملکردی تعیین کنند و در پایان یک دوره مشخص نتایج آن را ارزیابی کرده و عددهای کلیدی را رصد کنند. در این مستند ۶۲ شاخص کلیدی عملکرد منابع انسانی متناسب با کارکردهای منابع انسانی و پیامدهای فعالیت های آن، به همراه ذکر نحوه محاسبه آن گنجانده شده است. در ادامه دو نمونه از این شاخص های کلیدی آمده است:

  • پرداخت بر مینای عملکرد: درصد پرداخت های مبتنی بر عملکرد به کل پرداخت ها در یک دوره
  • رسیدگی به شکایت: میانگین تعداد روزهای رسیدگی به شکایات کارکنان در یک دوره

می توانید این فایل را در فرمت اکسل در ادامه دانلود فرمایید:

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

bonniegarret23bonniegarret23
reza.management@gmail.comreza.management@gmail.com
saeedeh_golchin66saeedeh_golchin66
eugeniodorris16eugeniodorris16
kelleyzerchokelleyzercho
19841984
myronstainforthmyronstainforth
jamijami
maritaq12272409maritaq12272409
lilliangame3lilliangame3