گزارش: مدیریت منابع انسانی الکترونیک

این گزارش که موسسه معتبر pwc به صورت سالیانه آن را در زمینه “تکنولوژی در منابع انسانی” منتشر می کند، از نظرسنجی از ۶۵۰ شرکت در سراسر دنیا با مصاحبه و پرسشنامه استخراج شده است. یکی از نتایج جالب این گزارش، رشد حیرت انگیز استفاده از فضای ابری در مدیریت منابع انسانی الکترونیک است که طی یک سال گذشته از ۲۶ درصد به ۴۴ درصد رسیده است.

می توانید گزارش کامل را که شامل جزئیاتی از حوزه های محبوب استفاده از فضای ابری در منابع انسانی نیز است در ادامه دانلود کنید

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag