گزارش آی بی ام: تصمیم کارکنان برای ترک شغل

چند درصد از کارکنان به دنیال شغل جدید هستند؟
چه گروهی از کارکنان تمایل بیشتری برای جستجوی فرصت های کاری دارند؟
چه عواملی باعث می شود کارکنان به فکر ترک شغلشان باشند؟
آیا این عوامل بین نسل های مختلف متفاوت است؟
آیا کارکنان با تعلق (Engagement) بیشتر، ماندگارتر هستند؟
اغلب کارکنان از چه کانالی پیشنهادات جدیدی دریافت می کنند؟

اگر مایل هستید جواب این سوالات را بدانید، گزارش بین المللی و جذاب آی بی ام در مورد ترک شغل کارکنان را دریافت کنید.

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

lucaslopez494lucaslopez494
ericashillings4ericashillings4
jeffersonlittlejeffersonlittle
jillpeak9359jillpeak9359
mostafa ahmadimostafa ahmadi
namdarnamdar
asadollahiasadollahi
starrackleystarrackley
ruthiewillett69ruthiewillett69
AdrinAdrin