پرسشنامه تعلق شغلی گالوپ

مدل چهانی دلبستگی گالوب(Gallup) با جامعه آماری میلیون نفری از شاغلان سراسر دنیا و بخصوص آمریکا، مبنای بسیار خوبی برای مقایسه وضعیت تعلق سازمانی کارکنان شرکت با نُرم جهانی است. این مدل ۱۲ سوال را که حاصل سال ها تحقیق بوده است را برای ارزیابی وضعیت تعلق شغلی در ۴ بعد اصلی به کار می گیرد.

employee-engagement-research-by-gallup-17-638

در ادامه می توانید فایل وورد سوالات ترجمه شده پرسشنامه مدل گالوپ را به رایگان دانلود کنید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

bonniegarret23bonniegarret23
reza.management@gmail.comreza.management@gmail.com
saeedeh_golchin66saeedeh_golchin66
eugeniodorris16eugeniodorris16
kelleyzerchokelleyzercho
19841984
myronstainforthmyronstainforth
jamijami
maritaq12272409maritaq12272409
lilliangame3lilliangame3