پرسشنامه تعلق شغلی گالوپ

مدل چهانی دلبستگی گالوب(Gallup) با جامعه آماری میلیون نفری از شاغلان سراسر دنیا و بخصوص آمریکا، مبنای بسیار خوبی برای مقایسه وضعیت تعلق سازمانی کارکنان شرکت با نُرم جهانی است. این مدل ۱۲ سوال را که حاصل سال ها تحقیق بوده است را برای ارزیابی وضعیت تعلق شغلی در ۴ بعد اصلی به کار می گیرد.

employee-engagement-research-by-gallup-17-638

در ادامه می توانید فایل وورد سوالات ترجمه شده پرسشنامه مدل گالوپ را به رایگان دانلود کنید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

ahmedbrooksahmedbrooks
corazondelgadocorazondelgado
chesterdalleychesterdalley
dorinechan381dorinechan381
Sanaz88Sanaz88
chassidymarlarchassidymarlar
hmms20@gmail.comhmms20@gmail.com
arnetteallinghamarnetteallingham
karenloughlin58karenloughlin58
owen92280472207owen92280472207