گزارش انجمن منابع انسانی آمریکا: شرایط کاری منعطف

شرایط کاری منعطف برای کارجویان و کارکنان روز به روز مهم تر می شود. در همین راستا ۵۵ درصد از کارکنان در سال ۲۰۱۵، شرایط کاری منعطف را به عنوان یکی از فاکتورهای رضایت شغلی “خیلی مهم” ارزیابی کردند که نسبت به سال قبل ۱۰% رشد نشان می دهد. در ادامه می توانید گزارش شرایط کاری منعطف انجمن منابع انسانی آمریکا را که شامل بسته های پیشنهادی، روندها و پیامدهای آن است را در ادامه دانلود کنید:

 

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag