گزارش آی بی ام: چگونه تجربه کار را بهبود ببخشیم

همزمان با افزایش توجهات به وفاداری مشتری، نگاه به سازمان ها به ایجاد محیطی که در آن تجربه خوشایندی برای کارکنان ایجاد شود بیشتر شده است. محیطی که باعث جذب و حفظ استعدادهای ناب بازار کار شود.

موسسه آی بی ام با مصاحبه عمیقی که روی ۳۰ فرد با تجربه انجام داده است به این نتیجه رسیده است که تجربیات کارکنان از ۳ بخش تشکییل می شود، شرکت ها برای بهبود این تجربیات ۵ استراتژی را در پیش می گیرند و ۴ روش را برای کشف ساختن بهترین تجربیات پیشنهاد می کنند.این گزارش را در ادامه به رایگان دانلود کنید.

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli