گزارش آی بی ام: چگونه تجربه کار را بهبود ببخشیم

همزمان با افزایش توجهات به وفاداری مشتری، نگاه به سازمان ها به ایجاد محیطی که در آن تجربه خوشایندی برای کارکنان ایجاد شود بیشتر شده است. محیطی که باعث جذب و حفظ استعدادهای ناب بازار کار شود.

موسسه آی بی ام با مصاحبه عمیقی که روی ۳۰ فرد با تجربه انجام داده است به این نتیجه رسیده است که تجربیات کارکنان از ۳ بخش تشکییل می شود، شرکت ها برای بهبود این تجربیات ۵ استراتژی را در پیش می گیرند و ۴ روش را برای کشف ساختن بهترین تجربیات پیشنهاد می کنند.این گزارش را در ادامه به رایگان دانلود کنید.

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

JeremyacallJeremyacall
udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.com[email protected]
diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax