گزارش آی بی ام: چگونه تجربه کار را بهبود ببخشیم

همزمان با افزایش توجهات به وفاداری مشتری، نگاه به سازمان ها به ایجاد محیطی که در آن تجربه خوشایندی برای کارکنان ایجاد شود بیشتر شده است. محیطی که باعث جذب و حفظ استعدادهای ناب بازار کار شود.

موسسه آی بی ام با مصاحبه عمیقی که روی ۳۰ فرد با تجربه انجام داده است به این نتیجه رسیده است که تجربیات کارکنان از ۳ بخش تشکییل می شود، شرکت ها برای بهبود این تجربیات ۵ استراتژی را در پیش می گیرند و ۴ روش را برای کشف ساختن بهترین تجربیات پیشنهاد می کنند.این گزارش را در ادامه به رایگان دانلود کنید.

رایگان – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

m_tarighim_tarighi
FosptFospt
a_rahmata_rahmat
daeidaei
Saeed.niaziSaeed.niazi
aahmadiaahmadi
BillywarBillywar
sajjad21360sajjad21360
javad_panahande@yahoo.com[email protected]
BroBagBroBag