تمپلیت ثبت و مقایسه شایستگی های کارکنان

بعد از ارزیابی شایستگی های کارکنان از طریق مصاحبه، آزمون های رفتاری و یا کانون ارزیابی، می توانید از این تمپلیت برای ثبت و مقایسه شایستگی های کارکنان استفاده کنید. فایل اکسل این تمپلیت را را در ادامه دانلود کنید:

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax
georgianetgeorgianet
SamanchapSamanchap
RoxogvuRoxogvu
sahra vazirisahra vaziri
sara_rostamisara_rostami
sararostamisararostami
swusafmejmbxcasswusafmejmbxcas
olliolli